Pragnę podziękować mieszkańcom Okręgu Wyborczego nr 4 w Kalwarii Zebrzydowskiej za poparcie mojej kandydatury w Wyborach Samorządowych oraz pozostałym Kandydatom za uczciwą rywalizację.

Chciałbym zapewnić wszystkich mieszkańców Kalwarii, zarówno moich zwolenników jak i tych, którzy na mnie nie głosowali, że swoim działaniem na rzecz miasta udowodnię, że warto mnie popierać.

Zbigniew Kochan