W dzisiejszym dniu wierni uczestniczyli w kolejnych odsłonach Wielkiego Tygodnia, na które złożyły się sceny m.in. „Ostatnia Wieczerza”, „Pożegnanie z Apostołami”, „Modlitwa w Ogrodzie oliwnym”, „Pojmanie”. Tradycyjnie Ojciec Kustosz Azariasz Hess obmył stopy dwunastu apostołom występującym w Misterium.

Odegrana została misteryjna scena „Ostatniej Wieczerzy”, po której procesja pasyjna wyruszyła w kierunku Góry Oliwnej. Tam nastąpiło pojmanie Pana Jezusa.

Wielkoczwartkowe misterium zakończyła scena „Sądu Wieczornego” przy kaplicy „U Kajfasza”. Po niej, w pobliskim kościele Wieczernika była sprawowana Msza św. Wieczerzy Pańskiej.

Tysiące wiernych podążało za Jezusem i Apostołami uczestnicząc w kolejnych etapach Męki Pańskiej znanych z Ewangelii: „Pożegnanie z Apostołami”, „Modlitwa w Ogrodzie oliwnym”, „Pojmanie”, „Przejście przez rzekę Cedron i Bramę Wschodnią do Jerozolimy”, „Sąd wieczorny u Annasza i Kajfasza” oraz „Zaparcie się Piotra”.

W tym roku po raz pierwszy w postać Jezusa wcielił się student I roku z Seminarium Kalwaryjskiego brat Tobiasz.

Zgromadzeni w skupieniu i uwadze wsłuchiwali się w Słowo Boże głoszone przy każdej ze stacji przy których zatrzymywał się pasyjny pochód. Ojcowie w swych kazaniach skupili się na postaci  Świętego Brata Alberta  Chmielowskiego. Podczas kalwaryjskiego misterium wierni nie tylko oglądają kolejne sceny z życia Chrystusa, ale przede wszystkim mocno je przeżywają.

W Wielki Czwartek  po porannej Eucharystii nastąpił poświęcenie „Wieczerzy Pańskiej” – opłatków podobnych do wigilijnych. Pielgrzymi zabiorą je do domów i przekażą swoim bliskim.

Popołudniowe uroczystości rozpoczęły się od tzw. Mandatum, czyli obrzędu umywania nóg apostołom. Zgodnie z tradycją, aktu tego dokona kustosz sanktuarium Azariasz Hess.  Wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczyć będzie bp Damian Muskus.

Rano w Wielki Piątek, 14 kwietnia procesja wyruszy od Domu Kajfasza przez Ratusz Piłata i kościół Ukrzyżowania do kaplicy Grobu Pana Jezusa na szczycie góry Ukrzyżowania, gdzie do niedzieli będzie trwała adoracja. Podczas wielkopiątkowej procesji główne kazanie wygłosi metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Liturgii Wielkiego Piątku przy kościele Ukrzyżowania przewodniczyć będzie bp Jan Szkodoń.

W Niedzielę Zmartwychwstania wierni wezmą udział w porannej procesji, podczas której z Kaplicy Grobu Pańskiego do Bazyliki Głównej zostanie przeniesione ciało Jezusa w Eucharystii. Procesji rezurekcyjnej i Mszy św. będzie przewodniczyć bp Jan Szkodoń.

  • radio

    w radiu podali, że korek do Kalwarii od Krakowa ma już 6 kilometrów, a od Wadowic ponad 3 kilometry.