Kiedy zakładali Stowarzyszenie Otwórzmy Drzwi na Świat z Andrychowa, mieli na celu propagować wiedzę, integrować, jednocześnie zrzeszając ze sobą środowisko osób niepełnosprawnych i służyć pomocą rodzinom w różnych aspektach funkcjonowania. Dotyczy to osób i ich rodzin, dotkniętych głównie spektrum autyzmu, ale również w przypadku innych schorzeń. Dziś walczą kolejny raz o ich prawa. Jak się dowiedzieliśmy ,tym razem będą pisać do Prezydenta RP o zawetowanie nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe (druk 1322) i innych ustaw,po to aby pomóc, tym razem rodzicom uczniów niepełnosprawnych .

Czytamy: „APELUJEMY O ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH DOWOZÓW UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ”

To nic innego jak ostatnia na ten moment prośba.Wszystkie inne formy zostały już wyczerpane.
Walczymy o nowelizację ustawy, ponieważ ta, która została ostatnio zatwierdzona jest dla rodziców tych dzieci niekorzystna.  Ustawa pozbawia rodziców niepełnosprawnych dzieci zwrotu rzeczywistych kosztów jakie ponoszą za dowóz niepełnosprawnego dziecka do przedszkola,szkoły.  Jako rodzice dokładamy ogromnych wysiłków by poprawić funkcjonowanie naszych dzieci – mówią rodzice dzieci niepełnosprawnych

W praktyce:
-brak bezpłatnego dowozu w formie ponoszonych kosztów przy korzystaniu z przewozu świadczonego przez inny podmiot
(Korzystali z niego rodzice ,którzy nie mają samochodu,których dzieci nie mogą korzystać z transportu zbiorowego ,rodzice bez prawa jazdy ,dzieci z chorobą lokomocyjną i wszystkie te,które z różnych przyczyn nie mogą korzystać z tego transportu zbiorowego)
-obniżenie zwrotu kosztów za 1km jeśli rodzice dowożą sami samochodami
(Przy cenie 5zł/litr paliwa spalającego 7l/100 km – to kwota 0,35zł za 1 km

Jeśli uważacie Państwo ,że rodzice Tych dzieci będące w TEJ sytuacji potrzebują jednak wsparcia
PROSIMY UDOSTĘPNIĆ I PODPISAĆ podpisać można anonimowo. Nie ma to charakteru politycznego.

TUTAJ PODPISZ – Apelujemy o zmiany w przepisach dotyczących dowozów uczniów niepełnosprawnych

Konstytucja gwarantuje równy dostęp do edukacji. Zgodnie z prawem, każde dziecko, które ma szkołę oddaloną więcej niż 4 km musi mieć zapewniony dowóz, dlatego samorząd nie likwiduje małych szkół na wsi. Uczeń niepełnosprawny nie może uczęszczać do najbliższej szkoły , dlatego ma mieć zapewniony zwrot kosztów dowozu. Bez zwrotu kosztów uczniowie są wykluczeni z dostępu do edukacji. Do tego aby mogły ją realizować ,potrzebują tylko równego traktowania. Na dzień dzisiejszy jednak ciężko mówić o tej równości ,dlatego pomagamy – mówi Patrycja Kołodziejczyk  prezes Stowarzyszenia