W Zespole Szkół im. KEN odbyły się VIII Powiatowe Zawody w Udzielaniu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. W zawodach uczestniczyło 5 czteroosobowych drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu wadowickiego wraz z opiekunami. Zawody poprowadzili ratownicy z Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich, Maltańska Służba Medyczna.

W części teoretycznej (testy) uczniowie musieli pisemnie odpowiedzieć na 15 pytań, część praktyczna sprawdzała umiejętności poszczególnych drużyn w udzielaniu pomocy poszkodowanym osobom.

W części praktycznej młodzież naszej szkoły wraz z ratownikami przygotowali trzy pozorowane wypadki przy użyciu profesjonalnych środków (sztuczna krew, pudry, farby do charakteryzacji) oraz rekwizytów, które wyglądały bardzo realistycznie. Zawodnicy pomogli poszkodowanemu na ognisku w lesie, zaliczali efektywność wykonania ,,masażu serca” na fantomie oraz szaleniec z nożem i wzywanie pomocy do poszkodowanej.

Celem konkursu było nabycie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a dzięki temu pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka. Każdemu wypadkowi towarzyszy atmosfera zdenerwowania i grozy. Skuteczne i sprawne działanie osób przystępujących do udzielania pierwszej pomocy jest zależne od wiary we własne umiejętności i od opanowania.

Na zakończenie zawodów ratownicy omówili działania poszczególnych grup i wraz z panią wicedyrektor mgr inż. Marią Pędracką wręczyli nagrody za:
I miejsce LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
II miejsce ZSiPO im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej
III miejsce I LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach

Organizatorzy zawodów składają serdeczne podziękowania: młodzieży za przygotowanie i udział w zawodach, jednocześnie gratulują wszystkim uczestnikom dużej wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, opiekunom za przygotowanie młodzieży do konkursu, Zarządowi Powiatu Wadowickiego za ufundowanie nagród.

 • ratownik

  „w Udzielaniu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej”
  Nie istnieje takie pojęcie – organizatorzy powinni to wiedzieć a jeśli nie wiedzą to nie najlepiej o nich świadczy!!!

  Rozróżnia się trzy rodzaje szeroko rozumianej tzw. pierwszej pomocy medycznej:
  – pierwsza pomoc (ale bez żadnych zbędnych dodatków typu „przedmedyczna”),
  – kwalifikowana pierwsza pomoc,
  – medyczne czynności ratunkowe.