Dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zaalarmował jednostki OSP z terenu Gminy Spytkowice, o mającym miejsce zdarzeniu powodzi w Sołectwie Miejsce, ale spokojnie to tylko ćwiczenia.

Jako pierwszy na miejsce zdarzenia przybył zastęp strażaków z OSP Miejsce tj. obsada samochodu GLM Renault Master wraz z Zespołami Pompowymi „BIAŁOGON HL 24S”. Dowodzący Ćwiczeniami Pożarniczymi – Komendant Gminny OSP dh. Tadeusz Dębski natychmiast rozpoczął działania operacyjne na miejscu zdarzenia.

Następnie w ramach wsparcia dotarły 2 zastępy strażaków z OSP Spytkowice tj. obsady samochodów GBA Dennis i GLM Gazela GAZ, 2 zastępy z OSP Ryczów tj. obsady samochodów GBA STEYR i GLM Lublin i 2 zastępy strażaków z OSP Bachowice tj. obsady samochodów GBA 1,6/16 Daimler Benz- Mercedes z Mobilnym Zespołem Pompowym i SLRt Honker oraz Zastęp strażaków z OSP Półwieś tj. obsada samochodu GLM ŻUK, które wspomagały działania ratownicze. Teren działań dodatkowo oświetlany był przez samochód oświetleniowy ŻUK z OSP Bachowice.

Rozstawiano i uruchamiano Zespoły Pompowe, rozwijano – budowano linie wężowe celem przerzutu nadmiaru wód z przedwala przez wał do koryta rzeki Wisły, jak również wykonywano zabezpieczenia terenów zamieszkiwanych przez Mieszkańców budowanymi zaporami z worków wypełnionych piaskiem, celem ich ochrony przed zalaniem. Rozjemcą ćwiczeń a zarazem oceniającym był mł. asp. Bogdan Harnas z Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach, który w podsumowaniu wysoko ocenił działania naszych strażaków podczas tegorocznych ćwiczeń gminnych.

W sobotę 22 listopada 2015 roku na terenie Sołectwa Miejsce, odbyły się Gminne Ćwiczenia Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy. W działaniach ratowniczych uczestniczyło 8 Zastępów strażaków OSP tj:

  • OSP Spytkowice – 2 Zastępy,
  • OSP Bachowice – 2 Zastępy,
  • OSP Ryczów – 2 Zastępy,
  • OSP Miejsce – 1 Zastęp,
  • OSP Półwieś – 1 Zastęp.

Ćwiczenia obserwowali:
-Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Spytkowice, a zarazem Wójt Gminy Spytkowice – Pan Mariusz Krystian,
-Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP Spytkowice – dh Zbigniew Malaga,
-Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Spytkowice – Krzysztof Świergosz.

Organizatorem Ćwiczeń był Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w Spytkowicach dh Mariusz Krystian oraz Komendant Gminny OSP Spytkowice dh Tadeusz Dębski.

{spytkowice.net.pl}

  • edo

    Wydaje mi się że jest to raczej artykuł dla portalu Wadowice 24 a nie dla nasza kalwaria