W ramach programu Senior+ z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację w wysokości 150 tys. zł. Dzięki dofinansowaniu z programu wieloletniego „Senior+” w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało nowe miejsce spotkań i aktywizacji osób po 60. roku życia.

Wsparcie w Klubie Senior plus  w 2020 roku otrzyma 30 osób w wieku powyżej 60 lat z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska. Pobyt w placówce będzie bezpłatny,  umożliwi uczestnikom udział w różnorodnych zajęciach. Prowadzone będą różnorodne treningi umiejętności jak np. plastyczne, muzyczne, kulinarne, rozwój zainteresowań poprzez czytelnictwo, naukę obsługę komputera, telefonu komórkowego.

Dziś dokonano uroczystego otwarcia placówki, w której udział wzięli między innymi Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Poseł RP Filip Kaczyński, Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Janusiewicz, inicjator powstania placówki Zbigniew Kochan i Radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Obiekt został poświęcony przez ks. proboszcza Parafii św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej Wiesława Cygana. Otwarcie klubu uświetnił występ pań z zespołu „Spryciary” z Leńcz

Rośnie zainteresowanie zarówno samorządów, jak i uczestników zajęć realizowanych w ramach programu rządowego „Senior+”. Cieszę się, że w Kalwarii Zebrzydowskiej powstała inicjatywa skierowana dla seniorów, którzy chcą w aktywnej formie spędzać czas i spotykać się. To bardzo dobry kierunek. Niech to będzie takie miejsce, które będzie tętniło życiem – mówił wojewoda Piotr Ćwik

Warto zaznaczyć, że w 2015 r. w Małopolsce funkcjonowało 8 placówek oferujących 73 miejsca, w 2019 r. placówek realizujących program „Senior+” (prowadzących zajęcia lub będących w trakcie ich tworzenia) jest 75, a liczba miejsc wynosi 1.917.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska przeprowadziła remont i przebudowę budynku przy ul. Partyzantów 2  w Kalwarii Zebrzydowskiej, celem utworzenia Klubu Senior Plus.

Zakres wykonywanych robót obejmował między innymi: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty wewnętrzne wykończeniowe, termomodernizację i elewację budynku, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu, instalacje sanitarne i elektryczne, wyposażenie w niezbędny sprzęt, zakup mebli.

Wykonawcą zadania był  Zakład Remontowo-Budowlany Grażyna Barzycka ze Stryszawy. Projekt budowlany remontu i przebudowy budynku wykonał Mateusz Pająk. Całkowita wartość utworzenia Klubu Senior Plus wyniosła 362 tys. zł

Klub zapewniać będzie co najmniej 20 godzinną opiekę dla seniorów w ciągu tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Rekrutacja seniorów rozpocznie  się po 31 grudnia 2019 roku.

 

  • :)

    Bez księdza na pierwszym planie? Potrafili tak, bo zazwyczaj nie potrafią wykonać ruchu bez księdza. Taka dziwna to nieudolność , czy dewiacja religijna ?