W Barwałdzie Górnym przy Szkole Podstawowej powstanie Sala Gimnastyczna. Nowy obiekt zostanie połączony ze szkołą łącznikiem, znajdą się tam szatnie i siłownia. Całość prac wyniesie 2 mln 489 tys. zł, a termin realizacji to 30 września 2019 r.

W poniedziałek 9 lipca br.  został przekazany plac budowy na rozbudowę budynku szkoły w Barwałdzie Górnym. Wykonawcą robót jest Zakład – Usługi Budowlane Michał Świerkosz z Makowa Podhalańskiego. Wykonawca robót został wyłoniony w  przetargu nieograniczonym, wartość robót ma wynieść 2 mln 489 tys. zł, a termin oddania prac to 30 września 2019.

Wiadomość ta najbardziej ucieszyła uczniów tej placówki,  a także młodych zawodników z WKS „Żarek” Barwałd Górny, ale również dzieci z sąsiedniej miejscowości z Barwałdu Średniego. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac był bardzo ważnym momentem dla lokalnej społeczności lokalnej, która od lat zabiegała o taką właśnie inwestycje..

Do końca września  2019 r. w Barwałdzie Górnym powstanie sala gimnastyczna o wym. wewnętrznych 24 m x 14 m, szkołę i sale gimnastyczną połączy łącznik w którym znajdą się: szatnie i siłownia.

Warto w tym miejscu dodać, iż ustalenia i projekt obejmujący budowę nowej Sali gimnastycznej prowadzone były przez Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej przy ścisłej współpracy z radnym Tadeuszem Wilkiem, sołtysem Jolantą Oleksym dyrektorem szkoły Grzegorzem Kruk, a także środowiskiem szkolnym i radą sołecką. Dzięki takiej współpracy udało się wypracować jak najlepsze rozwiązania.

W bezpośrednim sąsiedztwie nowo powstałej sali gimnastycznej znajdzie się plac zabaw, plac fitness oraz odnowiony budynek szkoły to wszystko sprawia, że dzieci  z Barwałdu Górnego mają tutaj stworzone bardzo dobre warunki do nauki. Warto dodać, że w sąsiadującym ze szkołą klubie sportowym „Żarek” działają cztery sekcje dla dzieci i młodzieży, dzieci też  będą miały okazję do korzystania z powstałego obiektu.

Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wniosek o dofinansowanie w Ministerstwie Sportu i Turystyki pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Barwałdzie Górnym, przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach, budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brodach oraz remont boiska przy Zespole Szkół nr 6 w Leńczach”, który znajduje się na etapie oceny.