Wóz radia Radio Kraków i jego reporterzy nadają dziś z Kalwarii Zebrzydowskiej, a ich głównym tematem jest jakość kalwaryjskiego powietrza. Podsumowują akcję Kalwaryjskiego Alarmu Smogowego, który prowadził własne badania.

Od 3 lutego jakość powietrza w Kalwarii Zebrzydowskiej badana była pyłomierzem Polskiego Alarmu Smogowego. Przez pierwsze dziewięć dni pomiarów stężenie pyłu PM10 utrzymywało się w dopuszczalnych granicach, na co niewątpliwie miały wpływ sprzyjające warunki meteorologiczne panujące w Małopolsce. Niestety w weekend jakość powietrza gwałtownie się pogorszyła. 

Po okresie wolnym od smogu, zanieczyszczenie w Małopolsce znowu zaatakowało. Przez weekend w Krakowie na niektórych stacjach norma dobowego stężenia pyłu zawieszonego przekroczona była nawet dwukrotnie. W niektórych miejscach regionu było jeszcze gorzej. Do tego stopnia, że Kalwaryjski Alarm Smogowy apelował do mieszkańców, by zostali w domach – informuje Radio Kraków

Radio Kraków zdobyło też pierwsze wyniki prac pyłomierza w Kalwarii Zebrzydowskiej. W drugiej połowie stycznia urządzenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska badało zanieczyszczenie w tej małopolskiej miejscowości.

Badania WIOŚ 

W okresie 12–25 stycznia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził pierwszą serię pomiarów jakości powietrza w Kalwarii Zebrzydowskiej. W trakcie dwutygodniowych pomiarów odnotowano jedynie cztery dni bez przekroczenia dopuszczalnych zanieczyszczeń pyłu zawieszonego (PM10). 

Zachęcamy do słuchania Radia Kraków:

Słuchaj Radio Kraków