Podczas ostatniej Sesji radni zdecydowali o wznowieniu wydawania „Wiadomości Kalwaryjskich”, powołali też uchwałą Andrzeja Burdka na redaktora naczelnego tej gazety, wcześniej też na wniosek burmistrza przekazali 20 tys. zł na wznowienie wydawania „WK”.

Przypomnijmy, dokładnie 4 lata temu radni zdecydowali o zawieszeniu wydawania gazety, w kwietniu 2011 r. odwołali ze stanowiska redaktora naczelnego „Wiadomości Kalwaryjskich” Andrzeja Burdka.

Organem założycielskim i sprawującym kontrolę nad samorządowym pismem jest właśnie Rada Miejska, właśnie ukazał się pierwszy numer tej gazetki.

Gazetkę wydaje CKSiT, które poinformowało o najnowszym wydaniu, na razie nie wiemy jak często ta gazetka będzie się ukazywała, redaktor Andrzej Burdek zastrzega, że pismo na początku będzie ukazywało się nieregularnie.

Chcemy, by „Wiadomości Kalwaryjskie” stały się dobrym, rzetelnym, atrakcyjnym i nowoczesnym źródłem informacji o naszej gminie. Będziemy pracować nad wyglądem pisma, ale przede wszystkim nad jego zawartością. Liczymy na Państwa przychylność, uwagi i sugestie. Tymczasem zapraszam do lektury pierwszego w tym roku, świątecznego numeru – pisze Andrzej Burdek redaktor naczelny „Wiadomości Kalwaryjskich.

Najnowszy numer to wiosna 2015 jest już dostępny, cena 2,50 zł

Nowy numer „Wiadomości Kalwaryjskich” jak na razie niewiele się różni od ostatniego wydania, jakie się ukazał jeszcze przed jego zawieszeniem tej samorządowej gazetki 4 lata temu.

W poprzednich latach podobnie jak i teraz redaktorem naczelnym był Andrzej Burdek wówczas koszt wydania jednego numeru „WK” to była kwota około 2.500 zł. Pismo było wydawane w 800 egzemplarzach, z czego 100 było oddawane do dyspozycji Rady Miejskiej. Pozostałe 700 szt. jest sprzedawana na terenie całej gminy.

„Wiadomości Kalwaryjskie” są dotowane z publicznych środków, pochodzących z gminnego budżetu. W poprzednich latach, gdy ją wydawano rocznie na poczet „Wiadomości Kalwaryjskich” z gminnego budżetu przeznaczano ok. 25 tys. zł.