Kontakt w sprawie reklam:
info@naszakalwaria.pl

 

Reklama A1 – format: 1150 x 150 px – ukazuje się na głównej stronie i wszystkich artykułach.
Maksymalna liczba reklam 8. Prawdopodobnieństwo wyświetlenia 1/8 (12,5%) – można wykupić zwielokrotnienie prawdopodobieństwa.

Reklama B1 – format: 350 x 350 px – ukazuje się na głównej stronie i wszystkich artykułach.
Maksymalna liczba reklam 8. Prawdopodobnieństwo wyświetlenia 1/8 (12,5%) – można wykupić zwielokrotnienie prawdopodobieństwa.

Reklama B2 – format: 350 x 350 px – ukazuje się na głównej stronie i wszystkich artykułach.
Maksymalna liczba reklam 8. Prawdopodobnieństwo wyświetlenia 1/8 (12,5%) – można wykupić zwielokrotnienie prawdopodobieństwa.

Reklama RANDOM – format: 700 x 150 px – ukazuje się na głównej stronie w sposób losowy pomiędzy kategoriami. Ilość boxów reklamowych  na stronie głównej: 7.
Istnieje możliwość wielokrotnego ukazania się tej samej reklamy.
Maksymalna liczba reklam 21. Prawdopodobnieństwo wyświetlenia 1/3 (33 %) – można wykupić zwielokrotnienie prawdopodobieństwa.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY: