woda

Kalwaryjskie wodociągi podsumowały miniony miesiąc, okazuje się, że w sierpniu gdy notowaliśmy rekordowe upały, wodociągi zanotowały rekordowe zużycie wody, odnotowano dwukrotny wzrost zużycia wody w godzinach szczytu.

MZWiK Sp. z o.o. przypomina, ze nie posiada własnych ujęć, całość zaopatrzenia w wodę oparta jest o jej hurtowy zakup.

Do czerwca br. Spółka eksploatowała trzy zbiorniki wyrównawcze o łącznej pojemności ok. 3000 m3. W czerwcu oddany został do użytkowania czwarty zbiornik, który pozwolił na zwiększenie zapasu wody dla gminy o kolejne 1000 m3.

Dzięki dodatkowemu zbiornikowi, w okresie największych rozbiorów, dostawa wody odbywała się bez zakłóceń. Eksploatowane zbiorniki mają za zadanie rekompensować deficyt wody w czasie zwiększonego obciążenia sieci. Pomimo tego, z uwagi na przedłużający się okres suszy i brak opadów, utrzymujące się wysokie temperatury powietrza oraz duże rozbiory wody, z dnia na dzień malały zgromadzone w zbiornikach zapasy wody – informują pracownicy MZWiK Sp. z o.o w Kalwarii Zebrzydowskiej

Spółka borykała się z chwilowymi przeciążeniami sieci, które miejscami prowadziły do pogorszenia jakości dostarczanej wody z uwagi na spadek ciśnienia i zjawisko kawitacji przyczyniające się do zwiększonej mętności i intensywności barwy wody.

Wielu odbiorców dotychczas korzystających z wody miejskiej sporadycznie, z chwilą gdy obniżył się stan studni przydomowej, przełączyło się na stałe zasilanie z miejskiej sieci wodociągowej.

Ze względu kryzysową sytuację, w dniu 11.08.2015 przedsiębiorstwo zdecydowało się na wprowadzenie zakazu podlewania roślin oraz napełniania basenów z miejskiej sieci wodociągowej, aby uniknąć wyłączeń sieci i zachować ciągłość dostaw wody.

Dziękujemy wszystkim odbiorcom, Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli, Radnym Rady Miejskiej, jednostkom OSP oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję informacyjną i pozytywnie odpowiedziały na apel stosując się do zaleceń przedsiębiorstwa – informuje w komunikacje MZWiK Sp. z o.o i dodają Dzięki wspólnym działaniom oraz postawie naszych odbiorców przedsiębiorstwo mogło zapewnić ciągłość dostaw wody. Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za pomoc oraz wyrozumiałość naszych klientów.

W tym trudnym okresie problem braku wody okresowo dotknął tylko nieliczne gospodarstwa, które zostały pozbawione chwilowo wody z uwagi na występujące przeciążenia sieci wodociągowej.