Renata Borończyk dotychczasowy inspektor w referacie budżetowym Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska została wybrana na stanowisko Sekretarza Gminy.

Urząd Miasta poinformował o wyniku naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy, w wyniku naboru została wybrana Renata Borończyk, pracownik w Urzędzie Miasta w  Kalwarii Zebrzydowskiej.

Po odejściu na emeryturę Zofii Pułczyńskiej w Urzędzie Miasta pojawił się wakat na stanowisku Sekretarza, z początkiem czerwca ogłoszono konkurs a teraz poznaliśmy nazwisko nowej Sekretarz.

Jak uzasadniła komisja konkursowa: „Renata Borończyk spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze, posiada wyższe wykształcenie kierunkowe, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że posiada odpowiednie predyspozycję, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Sekretarza Miasta”.

Sekretarz Miasta to ważna funkcja dla dobrego funkcjonowania każdego urzędu, zajmuje się głównie sprawami organizacyjnymi i biurokracją.

Teraz magistrat przygotowuje się do przeprowadzenia innego naboru na stanowisko kierownika w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej obecny kierownik Grzegorz Pasternak jest pełniącym funkcję kierownika tzw. PO.

W najbliższym czasie ogłoszony zostanie konkurs na kierownika Ośrodka Zdrowia w Kalwarii Zebrzydowskiej, na razie Burmistrz powołał komisję konkursową Komisję Konkursową na jej czele stoi Andrzej Mucha, członkowie to radni Marcin Krawczyński, Piotr Kumor, Kazimierz Targosz, Tadeusz Stela, Teresa Wypiór i Maria Zawilska.