Odpust Wniebowzięcia NMP rozpocznie się 9 sierpnia

W niedzielę Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Ks. bpa Edwarda Białogłowskiego, biskupa pomocniczego Diecezji Rzeszowskiej rozpoczęły się Uroczystości Odpustowe ku czci Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny.

Wszystkich przybyłych na uroczystości w Domu Matki powitał Kustosz Sanktuarium O. Azariasz Hess, a ks. bp Edward wygłosił okolicznościowe Słowo Boże.

Po Mszy św. procesja z figurą Matki Bożej Bolesnej wyruszyła na Dróżki Kalwaryjskie w Procesji Współcierpienia NMP. Zatrzymując się przy poszczególnych stacjach rozważano tajemnice obecności Matki Bożej w dziele zbawczym Jej Syna.

Uroczystości zakończyły Nieszpory przy Domku Matki Bożej, którym przewodniczył Kustosz Sanktuarium – O. Azariasz Hess.

Odpustu Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczął się wczoraj – 9 sierpnia a zakończy 16 sierpnia 2015 r. Procesją Wniebowzięcia NMP i Mszą św. pod przewodnictwem Prefekta Kongregacji Nauki Wiary, Ks. Kard. Gerharda Ludwiga Müllera.

Aby wziąć udział w tym wydarzeniu, do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego ściągają co roku tysiące pielgrzymów z całej Polski. W procesjach „Zaśnięcia Matki Bożej” i „Wniebowzięcia” bierze zazwyczaj udział ponad 100 tys. wiernych.

13 sierpnia przedpołudniową Mszę św. z okazji uroczystości Matki Bożej Kalwaryjskiej koncelebrować będą kapłani z dekanatu kalwaryjskiego i okolicznych parafii. Tego dnia szczególnym wierni modlić się będą za Kościół, Ojca św. i o nowe powołania do służby Bożej w Kościele.

14 sierpnia pielgrzymi modlić się będą w intencji w intencji żyjących dobrodziejów Kalwarii. Nieszpory przy kaplicy „Domku Matki Bożej” poprowadzi ordynariusz diecezji tarnowskiej bp Andrzej Jeż. Następnie wyruszy procesja „Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny”. Zakończy ją Msza przy kościele „Grobu” Matki Bożej pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego.

Sobota 15 sierpnia, dzień uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej, ma być „Dniem młodzieży”. Przed południem na Dróżkach kalwaryjskich odbędzie się Droga Krzyżowa dla młodych, wieczorem zaś na Wzgórzu Ukrzyżowania nabożeństwo z udziałem młodzieży i procesja światła, a następnie Msza św. koncelebrowana przez kapłanów wyświęconych w tym roku. Liturgii przewodniczyć będzie krokowski biskup pomocniczy Jan Szkodoń. Na koniec zaplanowano koncert.

Centralne uroczystości odpustowe celebrowane będą w niedzielę 16 sierpnia. O godz. 6.30 odprawiona zostanie Msza św. przy kościele „Grobu” Matki Bożej, a o godz. 7.30 wyruszy procesja „Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”. Mszy św. pontyfikalnej przy ołtarzu polowym o godz. 11.00 przewodniczyć będzie prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Ludwig Müller. Wieczorem odbędą się nieszpory i procesja z figurą Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej po placu Rajskim.

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej jest najstarszą i największą w Polsce kalwarią. Jej nazwa pochodzi od nazwiska założyciela – wojewody krakowskiego, Mikołaja Zebrzydowskiego.

W 1641 r. bernardyni otrzymali obraz Matki Bożej Płaczącej, podarowany przez Stanisława z Brzezia Paszkowskiego. Obraz ten na polecenie biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika przeniesiono z kościoła do zakrystii, gdzie miał pozostawać do czasu wyjaśnienia jego cudownego charakteru. Piętnaście lat później władze kościelne uznały obraz Matki Bożej Płaczącej za łaskami słynący i zezwoliły na jego publiczną cześć i umieszczenie ponownie w kościele głównym. Koronacji obrazu dokonał 15 sierpnia 1887 r. biskup krakowski Albin Dunajewski.

Kalwaria Zebrzydowska była ulubionym miejscem modlitwy bł. Jana Pawła II. Od najmłodszych lat Karol Wojtyła przybywał tu ze swoim ojcem z pobliskich Wadowic. Pielgrzymował również jako kapłan i arcybiskup, a także dwukrotnie (w 1979 i 2002 r.) jako papież.

Rocznie przybywa do Kalwarii Zebrzydowskiej ponad milion pielgrzymów z kraju i zagranicy

 

Program Odpustu Wniebowzięcia NMP w Kalwarii Zebrzydowskiej 09-16 sierpnia 2015 r. 

Niedziela – 9 VIII 2015 – XIX Niedziela Zwykła
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
15.00     Rozpoczęcie odpustu: Msza św. o NMP Kalwaryjskiej,
Procesja Współcierpienia NMP z bazyliki do Domku Matki Bożej
18.00     Nieszpory przy kaplicy Domku Matki Bożej

Tydzień odpustowy 
od poniedziałku do soboty – stałe punkty porządku
5.30     Odsłonięcie cudownego obrazu, Godzinki
6.00     Msza św. z kazaniem
7.00-17.00   Obchody dróżek kalwaryjskich przez kompanie

18.00     Nieszpory i kazanie
19.00     Msza św. wieczorna
20.30     Różaniec; Apel i zasłonięcie cudownego obrazu

Poniedziałek – 10 VIII 2015 
Msze św.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 19.00 i dodatkowe o każdej pełnej godzinie
6.00     Modlimy się w intencji chorych i cierpiących

 Wtorek – 11 VIII 2015
Msze św.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 19.00 i dodatkowe o każdej pełnej godzinie
6.00     Modlimy się w intencji rodzin

Środa – 12 VIII 2015
Msze św.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 19.00 i dodatkowe o każdej pełnej godzinie
6.00     Modlimy się w intencji ojczyzny

Czwartek – 13 VIII 2015 – Uroczystość NMP Kalwaryjskiej – 
Ogólnopolska Pielgrzymka Wspólnot Zakonnych 
z okazji Roku Życia Konsekrowanego 
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
6.00     Modlimy się w intencji Kościoła, Ojca św. i o nowe powołania do służby
Bożej w Kościele
9.00     Droga Krzyżowa dla osób konsekrowanych na dróżkach
11.00     Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Bpa Kazimierza Gurdy,
Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
18.00-19.00   Modlitewne czuwanie fatimskie przed bazyliką
19.00     Msza św. koncelebrowana przez bernardyńskich misjonarzy na Placu Rajskim

20.30     Koncert Eleni

Piątek – 14 VIII 2015 – Odpust Matki Bożej Kalwaryjskiej
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 18.00
6.00     Modlimy się w intencji żyjących dobrodziejów Kalwarii
15.00     Nieszpory przy kaplicy Domku Matki Bożej pod przewodnictwem
ordynariusza tarnowskiego, Ks. Bpa Andrzeja Jeża,
Procesja Pogrzebu Matki Bożej
18.00     Msza św. przy kościele Grobu Matki Bożej pod przewodnictwem metropolity
krakowskiego, Ks. Kard. Stanisława Dziwisz

Sobota – 15 VIII 2015 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP – Dzień młodzieży
Msze św.: 6.00, 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 20.00
6.00     Modlimy się w intencji zmarłych dobrodziejów Kalwarii, duszpasterzy
sanktuarium kalwaryjskiego i pielgrzymów
9.00     Droga Krzyżowa dla młodzieży na dróżkach
19.30     Nabożeństwo z udziałem młodzieży i procesja światła na wzgórzu
Ukrzyżowania
20.00     Msza św. koncelebrowana przez kapłanów wyświęconych w tym roku pod
przewodnictwem Ks. Bpa Jana Szkodonia,

Koncert

Niedziela – 16 VIII 2015 – Odpust Wniebowzięcia NMP
Msze św. w bazylice: 6.00, 7.00, 9.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
6.30     Msza św. w kościele Grobu MB w int. Pielgrzymów kalwaryjskich,
Procesja Wniebowzięcia NMP
11.00     Msza św. na placu odpustowym pod przewodnictwem Prefekta
Kongregacji Nauki Wiary, Ks. Kard. Gerharda Ludwiga Müllera
18.00     Nieszpory i procesja z figurą Matki Bożej Wniebowziętej

{ekai.pl, kalwaria.eu}