Gmina Kalwaria Zebrzydowska przystąpiła do opracowania Gminnego  Programu Rewitalizacji. 19 września rozpoczną się spotkania z mieszkańcami gminy, na  których będą przedstawiane problemy i pomysły na ich rozwiązanie. 

W Kalwarii Zebrzydowskiej odbyły się spotkania  informacyjno – szkoleniowe, zaprezentowano procedurę związaną  z opracowaniem Gminnego  Programu Rewitalizacji, a w szczególności I etapu polegającego na wypracowaniu i zdiagnozowaniu obszarów i terenów zdegradowanych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Szkolenia prowadzone były z podziałem na trzy grupy dla: – radnych, sołtysów, – pracowników administracji i jednostek pomocniczych, – przedsiębiorców i stowarzyszeń.

Spotkania prowadzili pracownicy firmy Contract Consulting, która została wyłoniona w drodze przetargowej.

19 września rozpoczną się spotkania z mieszkańcami gminy Kalwaria Zebrzydowska, w czasie których prowadzone będą pracę nad jak najlepszymi rozwiązaniami.

Urząd Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej na opracowanie w/w programu pozyskał dotację z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, wniosek konkursowy składano do  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i otrzymano dotację  w wysokości 91 tys. 780 zł.

Istotnym elementem tworzenia Programu Rewitalizacji jest partycypacja mieszkańców w dziele jego tworzenia. Chcemy poznać ich opinię w sprawie tego, jakie są problemy społeczne na naszym terenie, które obszary są w najgorszej sytuacji i co należy robić w pierwszej kolejności, by w gminie żyło się lepiej, bezpieczniej, ciekawiej – informuje Zespół ds. Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zachęca i zaprasza mieszkańców Gminy Kalwaria Zebrzydowska do udziału w konsultacjach.

Urząd Miasta zwraca się  prośbą o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej lub na adres mailowy: rewitalizacja@kalwaria-zebrzydowska.pl

W kolejnych dniach obędą się warsztaty dla osób zainteresowanych i mieszkańców gminy:

Barwałd Górny i Barwałd Średni, w dniu 19.09.2016 (poniedziałek) w godzinach: 1600 – 1900, w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213,

Stanisław Dolny – Dolany, w dniu 20.09.2016 (wtorek) w godzinach 1500– 1700, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 73,

Stanisław Dolny – Kępki i Zebrzydowice – Bieńkowice w dniu 20.09.2016 (wtorek) w godzinach 1730– 1930, w Zespole Szkół nr 8 w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256,

Kalwaria Zebrzydowska i Bugaj, w dniu 21.09.2016 (środa) w godzinach 1500 – 1700, w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 4,

Brody w dniu 21.09.2016 (środa) w godzinach 1730 – 1930 , w Zespole Szkół nr 2 im. Janusza Korczaka w Brodach, Brody 479,

Przytkowice w dniu 22.09.2016 (czwartek) w godzinach 1500 – 1700 w Zespole Szkół nr 3 w Przytkowicach, Przytkowice 542

Zebrzydowice, w dniu 22.09.2016 (czwartek) w godzinach 1730 – 1930 w Zespole Szkół nr 4 im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193,

Leńcze, Podolany, Zarzyce Wielkie, Zarzyce Małe – w dniu 23.09.2016 (piątek) w godzinach 1600 – 1900 w Zespole w Zespole Szkół nr 6 im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach,, Leńcze 276.

 

{kalwaria-zebrzydowska.pl}