W Kalwarii rusza realizacja projektu „Kalwaria: Miasto. Ludzie. Historia”, którego celem jest prezentacja dziedzictwa Kalwarii i jej mieszkańców na przestrzeni 400 lat funkcjonowania miasta. CKSiT zdobyło na te działania dofinansowanie z Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, mających na celu zaangażowanie różnych grup społecznych i wiekowych we wspólny projekt poznawania swojej „małej ojczyzny”, a także tworzenia jej przyszłości.  Dzięki różnorodnym warsztatom, konkursom, spotkaniom ze świadkami historii, dzieci i młodzież będą miały szansę poznać dzieje swojego miasta i regionu.

W działaniach projektowych udział wezmą dzieci i młodzież ze szkół z terenu naszej gminy, w tym  młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych,  a także  seniorzy – członkowie Kalwaryjskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W ramach projektu zorganizowany zostanie konkurs plastyczny „Pocztówka z Kalwarii”, a wybrane prace zostaną wydane w formie widokówki, ponadto odbędzie się miejska gra terenowa, zaplanowano także warsztaty plastyczne dotyczące Wojciecha Weissa, warsztaty  poświęcone kalwaryjskiemu rzemiosłu, a także integracyjne zajęcia dla dzieci i seniorów z Kalwaryjskiego UTW dotyczące życia codziennego w dawnej Kalwarii. Ostatnim elementem projektu będzie organizacja wystawy poprojektowej „Kalwaria: Miasto.Ludzie.Historia” dokumentującej projekt i działania z nim związane oraz prezentacja filmu „Tu i teraz tworzymy historię”, który powstanie jako dokumentacja całego projektu. Całość wydarzeń zostanie zorganizowana w ramach obchodów 400- lecia lokacji miasta – informuje Ewewlina Baklarz z CKSiT

29 września zaplanowano grę miejską Misja: Zebrzydowski. Jak to było z tą Kalwarią? Dlaczego Zebrzydowski miał wizję budowy polskiej Jerozolimy właśnie tutaj? Chcących poznać prawdę i legendę zapraszamy do udziału w niezwyczajnej grze miejskiej!

Partnerami projektu są: Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Portal NaszaKalwaria.pl sprawuje patronem medialnym przedsięwzięcia