Rozpoczął się I etap rewitalizacji linii kolejowej nr 117 na odcinku Kalwaria Zebrzydowska-Lanckorona – Wadowice – granica województwa. Umowę na dofinansowanie inwestycji z Funduszy Europejskich podpisał wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka. Wartość projektu to ponad 129 mln zł, z czego 104 mln zł to środki unijne.

 

Niegdyś duma Galicji, dziś nierentowne połączenie kolejowe, które pod względem czasu dojazdu i komfortu podróży przegrywa nie tylko z samochodami osobowymi, ale także z prywatnymi przewoźnikami. Tę sytuację ma zmienić rozpoczęta w lipcu tego roku modernizacja odcinka z Wadowic do Andrychowa za ponad 129 mln zł.

Umowa na dofinansowanie gwarantuje realizację inwestycji ważnej nie tylko dla mieszkańców Małopolski. Zakończenie prac na linii kolejowej Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – Andrychów, w tym nowy przystanek w Wadowicach, zwiększy dostęp do kolei i poprawi warunki życia mieszkańców. Podobne projekty ułatwiające komunikację realizowane są na terenie całego kraju. Konsekwentnie dążymy do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej – powiedział Andrzej Adamczyk minister infrastruktury.

Wymiana torowiska, nowe przystanki i perony, likwidacja niebezpiecznych przejazdów i budowa mijanki w Barwałdzie Średnim, co zwiększy przepustowość linii i stworzy warunki dla uruchamiania dodatkowych połączeń, to główny zakres prac na linii 117 między Wadowicami i Kalwarią Zebrzydowską.

-Inwestycja na trasie Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice – Andrychów, m.in. dzięki budowie mijanki, zapewni sprawniejsze podróże w regionie, a nowe i przebudowane przystanki – lepszy dostęp do pociągów. Pomimo epidemii koronawirusa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują ważne społecznie projekty, podpisywane są umowy i ogłaszane przetargi – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dla podróżnych najważniejszy jest czas dotarcia do celu podróży. Dzięki temu, że pociąg będzie mógł jechać maksymalnie 80 km/godz., a nie jak obecnie 40 km/godz. będzie on znacznie krótszy.

Pierwsze efekty już w grudniu

Podróż pociągiem z Wadowic do Andrychowa będzie możliwa jeszcze w tym roku. Po demontażu starych elementów trasy ułożono już kilkanaście kilometrów nowego toru. Postępuje montaż i regulacja sieci trakcyjnej. Przebudowywane są perony na stacji w Andrychowie oraz na przystankach w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie. Dzięki inwestycji podróżni zyskają dodatkowy przystanek w Wadowicach, w rejonie osiedla Podhalanin. Zmodernizowane i nowe perony ułatwią pasażerom wsiadanie do pociągów. Będą min.: nowe wiaty, ławki oraz oznakowanie i tablice informacyjne.

 Kolej ma być nie tylko szybsza, ale bardziej dostępna – mówi wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, podkreślając przy tym fakt, iż w ciągu ostatnich lat na małopolskich torach dokonała się prawdziwa rewolucja.

Nowe środki – kolejne inwestycje

To nie koniec zmian. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego przygotowują kolejne etapy rozwoju transportu kolejowego w regionie. Przypomnijmy, wiosną tego roku podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności, które pozwoli określić priorytety inwestycyjne na terenie województwa małopolskiego w ramach nowej puli środków UE 2021 – 2027.