Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że w dniu 21 stycznia 2019 r. został wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Celem Programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. W ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie zarówno na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne, jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej. Więcej informacji można uzyskać:

1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, tel. (12) 422 94 90 (wew. 2),

2) Oddział Zamiejscowy w Oświęcimiu, zlokalizowany przy ul. Górnickiego 1 (wejście od ul. Dąbrowskiego) czynny w każdy czwartek i piątek w godzinach od 8:00 do 15:00, począwszy od 24 stycznia 2019 r.

Infolinia – „Czyste Powietrze” czynna w godzinach 8.00-15.00

nr tel.: 502 073 066 lub 12 422 94 90 wew. 2

Obsługa klientów Programu „Czyste Powietrze”

poniedziałek – piątek, godz. 8.00 – 15.00, parter – pokój nr 3 i 4

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Krakowie zapewnia, że każdy odwiedzający będzie mógł uzyskać niezbędne informacje do aplikowania o dofinansowania m.in. w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 

Szczegółowe informacje o Programie

Jak umówić spotkanie z pracownikiem WFOŚiGW w Krakowie

Jak złożyć wniosek

Wymagana dokumentacja