sesja-zamek1

Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrywał skargę wyborczą dotyczącą wyborów w gminie Lanckorona. Złożył ją pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców „Mieszkańcy Razem” Krzysztof Chorąży. Sąd przyznał rację skarżącemu i wygasił mandat radnego Stanisława Goduli.

 

Skargę złożył pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców „Mieszkańcy Razem” Krzysztof Chorąży. Skarga dotyczyła nieprawidłowości przy sporządzaniu list uprawnionych do głosowania podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych.

Sąd przyznał rację skarżącemu i postanowił uznać za nieważne wybory w okręgu nr 5, Sąd jednocześnie wygasił mandat radnego Stanisława Goduli z list poprzedniej wójt Zofii Oszackiej.

Krzysztof Chorąży, pełnomocnik KWW Mieszkańcy Razem złożył protest wyborczy dotyczący przygotowania i przeprowadzenia wyborów w okręgach nr 5 Lanckorona – Łaśnica oraz nr 9 Jastrzębia w gminie Lanckorona.

W zawiadomieniu Chorąży podał szereg nieprawidłowości, m.in. dotyczące tworzenia okręgów wyborczych, które według niego miały istotny wpływ na wynik wyborów.

Z taką argumentacją zgodził się Sąd, po zbadaniu sprawy stwierdził, że protest dotyczący wyborów w okręgu nr 5 był zasadny i podjął decyzję o unieważnieniu wyborów w tym okręgu, jednocześnie wygaszając mandat obecnego radnego Stanisława Goduli z KWW Przyjazna Gmina, w wyborach brało udział dwóch kandydatów: Rafał Chorąży oraz Stanisław Godula. Sąd oddalił natomiast protest dotyczący okręgu nr 9 sąd i oddalił wniosek

Na razie jeszcze postanowienie nie jest prawomocne, gdy się uprawomocni to Lanckoronie w okręgu nr 5 odbędą się ponowne wybory.