skala1

Odbyło się pierwsze spotkanie ochotników chcących przystąpić do oddziału Obrony Terytorialnej „Skała”. Jak informuje założyciel wśród zapisujących się ludzi widać zapał, rodzi się kadra oddziału. Sekcja już niedługo wyrusza w teren. Ciągle można się zapisywać do tej formacji.

Oddział Obrony Terytorialnej „Skała”, powstał z inicjatywy Bartosza Gałkowskiego i właśnie rozpoczyna działalność Obrony Terytorialnej w gminie Kalwaria Zebrzydowska, to pierwsza taka inicjatywa w skali całego powiatu.

Dzięki życzliwości księdza dziekana Wiesława Cygana mogliśmy skorzystać z Sali Parafialnej. Głośno wyrażone poparcie Pana Burmistrza Augustyna Ormantego bardzo ważne dla działalności oddziału i obietnica płk. Sławomira Gołoty dotycząca bezpłatnego udostępnienia sali gimnastycznej dwa razy w miesiącu dla rekrutów OT „Skała” – informuje Komendant OT „Skała” w Kalwarii Zebrzydowskiej Bartosz Gałkowski

Jak zapewnia pomysłodawca wśród zapisujących się ludzi widać zapał, rodzi się kadra oddziału. Sekcja OT „Skała” już niedługo wyrusza w teren.

Spotkanie prowadził Komendant OT „Skała” w Kalwarii Zebrzydowskiej Bartosz Gałkowski, który zapoznał ochotników z zasadami funkcjonowania formacji i przedstawił plan działania, ochotnicy wypełnili deklaracje wstąpienia do OT „Skała”.

Na spotkaniu obecny był też burmistrz Augustyn Ormanty, poparł dobry pomysł aktywacji młodych, ambitnych ludzi podkreślił, że dobrem najważniejszym jest spokój i bezpieczeństwo nas wszystkich, burmistrz, mówił o możliwości wpierania OT „Skała” pod względem prowadzenia zajęć sportowych i fizycznych.

Osoby które chciałyby jeszcze dołączyć do oddziału mogą pisać na adres lpkal@op.pl

skala4 skala3 skala2 skala1