Skanska, po raz pierwszy w Polsce, wykona kompleksowe skanowanie laserowe 3D zbiornika Świnna Poręba. Dzięki wykorzystaniu techniki skaningu możliwy będzie dokładny pomiar powykonawczy całego obiektu, zarówno elementów zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Skanowanie 1000 hektarów – wyzwanie podjęte

Ideą jest wykonanie pierwszego skanu przed zalaniem zbiornika, a następnie kolejnych, już tylko korony zapory.

Chcemy zeskanować zewnętrzną zabudowę i wewnętrzne sztolnie oraz dno zbiornika. Będzie to ogromne wyzwanie, gdyż obszarowo jest to jeden z największych projektów w Polsce (powierzchnia ponad 1000 hektarów), które będziemy skanować – informuje Aleksander Szerner, ekspert BIM, Skanska. – Dzięki tym pomiarom uzyskamy szczegółowy obraz terenu i obiektu przed zalaniem (dokumentację powykonawczą stanu zerowego budowli). Po zalaniu zbiornika będzie można, skanując najbardziej krytyczne miejsca, stwierdzić, jak zapora zachowuje się pod obciążeniem wody. Do tego pilotażowego skanowania Skanska wykorzysta najnowocześniejsze urządzenie skanujące – skaner laserowy 3D Riegl VZ. W ciągu najbliższych miesięcy w Skanska pojawi się także mobilny samochód skanujący.

Building Information Modeling (BIM)

BIM to zintegrowany proces tworzenia cyfrowych modeli budowanego obiektu. Budynek stworzony w tej technologii posiada wszystkie możliwe parametry rzeczywistego obiektu. Zaletą stosowania BIM jest możliwość zmniejszenia liczby ewentualnych błędów projektu jeszcze przed rozpoczęciem prac wykonawczych gdyż ta technologia umożliwia analizę większej liczby informacji niż w projekcie otrzymanym w systemie 2D
Jak to działa?

Skanowanie laserowe 3D to metoda pomiaru, która polega na odwzorowaniu – za pomocą światła laserowego – rzeczywistego, trójwymiarowego kształtu obiektu w postaci cyfrowej. Proces ten najczęściej wykonuje się z wielu stanowisk, zależnie od geometrii obiektu.

Prace zaczniemy 22 lipca. W przypadku Świnnej Poręby mamy do czynienia z bardzo dużym obszarem, dlatego niezbędne jest wykonanie i połączenie w całość kilkuset skanów, które wykonamy w przeciągu pięciu dni. – zaznacza Paweł Potajałło, Główny Specjalista w zespole BIM Civil Skanska. – Dokładność skanowania wynosi około 2-3 mm. Wynikiem skaningu jest tzw. chmura punktów, posiadających współrzędne X Y Z, która może pozostać produktem finalnym lub też zostać poddana dalszym przetworzeniom za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Wówczas powstają z niej m.in. plany, mapy, rysunki 2D (rzuty, przekroje, profile), trójwymiarowe modele terenu czy wizualizacje.

Laserowe skanowanie terenu pozwala pozyskać bardzo dokładne informacje przestrzenne, dzięki którym można wykonać szczegółowy kosztorys lub dogłębną dokumentację powykonawczą. To pozwala porównać stan rzeczywisty z dokumentacją projektową.

Zbiornik Świnna Poręba
Zbiornik wodny w Świnnej Porębie jest trwającą od 1986 roku inwestycją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zlokalizowany jest w województwie małopolskim, w powiatach wadowickim i suskim, na terenach gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce.

Rozciąga się od miejscowości Świnna Poręba do Zembrzyc na długości ok. 11 km. Ma mieć pojemność ponad 160 mln m³ i powierzchnię 1,35 tys. ha przy maksymalnym spiętrzeniu.

Zbiornik Świnna Poręba będzie mieć charakter wielofunkcyjny. Będzie chronił przed powodzią dolinę Skawy i Wisły (m.in. Kraków), ale też jego zadaniem będzie zabezpieczać przed skutkami suszy poprzez wyrównanie przepływu wody w rzece. Retencja wód Skawy obniży kulminacyjną falę powodziową w przekroju Krakowa do 40 cm. Pierwszy test zbiornik przeszedł podczas powodzi w 2010 roku zbiornik, przyjmując ponad 60 mln m³ wody i zmniejszając tym samym falę powodziową na Wiśle, która przeszła przez Kraków.

 

Skanska na zbiorniku
Skanska odpowiedzialna była za prace na zaporze oraz budowę czaszy zbiornika. Firma przełożyła ponad 8,5 km linii kolejowej na trasie Stryszów-Zembrzyce, gdyż po napełnieniu zbiornika część trasy Kraków-Zakopane będzie zalana. Po przełożeniu linii kolejowej nastąpił demontaż starej linii kolejowej, w ramach którego wysadzono stary most kolejowy w miejscowości Skawce. Skanska wykonała także 4,7 km nasypów hydrotechnicznych oraz dwa mosty kolejowe (w Dąbrówce i w Zembrzycach k. Suchej Beskidzkiej).

To jedyna linia kolejowa w Polsce budowana od podstaw w nowym śladzie. Pozostałe są modernizowane i rozbudowywane – zaznacza Jacek Kapałka, Kierownik Budowy, Skanska. Przy budowie mostów zastosowano niespotykaną nigdzie indziej w Polsce technologię – łuki żelbetowe z podwieszonym do nich żelbetowym, sprężonym korytem balastowym. Obiekt M2 nad rzeką Skawą jest obecnie najdłuższym mostem kolejowym w Małopolsce.

Kolejnymi kończącymi się realizacjami są nowa droga ze Stryszowa do Zembrzyc oraz most drogowy, przez który przebiegać będzie ta właśnie droga o wartości ponad 42 mln zł netto. W ramach prac prowadzonych przez Skanska powstało też 3,4 km wałów przeciwpowodziowych wokół miejscowości Zembrzyce. Rozpoczęcie napełniania zbiornika jest planowane jeszcze w tym roku.