Stawki opłat za odbiór śmieci na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska wzrosły średnio o złotówkę. Podobnie jak w poprzednich latach za odbiór śmieci odpowiadać będzie firma Empol.

Śmieci odbierane nadal odbieranie będą dwa razy w miesiącu w pierwszym terminie wywozu odbierane będą odpady zmieszane i selektywne, a w drugim terminie odpady zmieszane (poniżej szczegółowy harmonogram).

W czasie ostatniej Sesji radni uchwalili nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, cena za odbiór śmieci wzrośnie średnio o 1 zł.

Tak jak poprzednio zastosowano „stopniowanie”, czyli różnicowanie opłat w zależności od ilości osób, które zamieszkują gospodarstwo domowe.

Obowiązujące od 1 kwietnia stawki za odbiór śmieci

 • od osoby za śmieci segregowane – 6 zł,  było 5 zł
 • w przypadku zamieszkiwania w nieruchomości powyżej 4 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 4 zł od każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny – wcześniej było 3 zł
 • w przypadku zamieszkiwania w nieruchomości powyżej 6 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 2 zł od każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny – było 1,50 zł
 •  za śmieci niesegregowane – 12 zł od osoby miesięcznie – było 10 zł

 

 • Harmonogram odbioru śmieci na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska
 • geed

  Niektórzy widzą mgłę gdy na zewnątrz powietrze ma 20% wilgoci.

 • smog

  A w Kalwarii i okolicach już 9 pyłomierzy. Mierzymy smoga 24/h. Kalwaria i okolice często są najgorsze w Polsce i wszyscy widzą co się tutaj dzieje.

 • nipler

  W Wadowicach smieci podniosl burmistrz o 30pr