Groźny dla zdrowia smog znowu zaatakuje. W najbliższych dniach będzie bardzo źle z  powietrzem, którym oddychamy. Tymczasem mieszkańcy chcą pokonać smog sadząc drzewka, akcja jest planowana na 16 kwietnia.

Szczególnie w najbliższych  dniach sytuacja w Kalwarii i okolicy oceniana jest jako zła lub bardzo zła

 Stacje badawcze notują obecnie przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla stężenia średniodobowego pyłu PM10 wynoszącego powyżej 50 µg/m3 w naszej okolicy.

W najbliższych dniach sytuacja w Kalwarii i okolicy oceniana jest jako „bardzo zła”, takie przekroczenie stężenia alarmowego to poważna sprawa, najgorzej będzie jutro w Dzień Kobiet.

Nie należy przebywać na otwartym powietrzu zbyt długo. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży, dzieci i osób starszych oraz chorych na astmę, choroby alergiczne skóry, oczu i choroby krążenia – ostrzegają służby kryzysowe Województwa Małopolskiego

Płuca Kalwarii  organizują akcję „Pokonaj smoga nad Małopolską”.  Impreza odbędzie się 16 kwietnia w sobotę.  Do uczestniczenia w niej zapraszają wszystkich Małopolan, którym zależy na czystym powietrzu w naszym regionie.

Impreza odbędzie się w malowniczym zakątku Bugaja, na granicy dwóch gmin: Kalwarii Zebrzydowskiej i Stryszowa.  Wydarzeniu towarzyszyć będzie kiermasz produktów lokalnych oraz dobra muza na żywo – informuje Jarosław Leski z Płuc Kalwarii i dodaje  Więcej szczegółów dotyczących tej imprezy  podanych zostanie bliżej daty  jej rozpoczęcia

Tegoroczne spotkanie  „Pokonaj smoga nad Małopolską” jest wzorowana na akcji sprzed 3 lat gdy mieszkańcy Małopolski wzięli sprawy w swoje ręce i wygrali pierwszą ale nie ostatnią bitwę z Krakowskim smogiem.  Ponad 1 tysiąc osób wzięło udział w akcji ekologicznej „Zabij smoga nad Krakowem” i zasadziło 12 tysięcy drzewek.

Wówczas mieszkańcy Małopolski licznie odpowiedzieli na zaproszenie organizatorów i  całymi rodzinami przybyli do Lanckorony i wspólnie zasadzili nowy las. Szacuje się, że w ciągu 6 godzin trwania Wielkiego sadzenia wzięło w niej udział ponad 1 tysiąc osób.

Tak było 3 lata temu

12 tysięcy drzewek zasadzone, bitwa wygrana !

 

 

 

  • Wojciech Jarzębak

    wg wszystkich wiarygodnych i dostępnych danych za smog odpowiada głownie niska emisja (czyli kotły CO) . Stężenia w zimie i w lecie są nieporównywalne.

  • BalTona

    No tak, oczywiście trzeba też zabrać się za samochody, bo dziwnym trafem w Krakowie smog jest całoroczny, a w Kalwarii w lecie też jest.

  • Wojciech Jarzębak

    Warto podkreślić , że sadzenie drzew to akcja jedynie symboliczna. Właściwym działaniem do ograniczenia szkodliwego smogu jest zaprzestanie spalania odpadów komunalnych i produkcyjnych oraz wymiana starych pieców na te spełniające normy emisji. Samo drzewko nie zlikwiduje smogu!