praca1

Wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy od wielu lat stopa bezrobocia w Powiecie Wadowickim spadnie poniżej dziesięciu procent.

Na oficjalny komunikat Głównego Urzędu Statystycznego musimy jeszcze poczekać, ale z raportu przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach wynika, że w czerwcu 2015 r. zarejestrowanych było 5490 bezrobotnych, tj. o 376 osób mniej niż w maju, kiedy stopa bezrobocia wyniosła 10,3 procent (5866 osób). 

Jednocześnie, to o 1086 osób mniej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, wówczas bez pracy pozostawało 11,5 procent (6576 osób).

Oficjalną stopę bezrobocia w Powiecie Wadowickim poda w najbliższych dniach Główny Urząd Statystyczny, ale ze wstępnej analizy wynika, że po raz pierwszy od wielu lat wskaźnik ten będzie jednocyfrowy.

{powiat.wadowice.pl}