Od 26 listopada do 7 grudnia  w ramach akcji „Małopolska bez smogu” pomiary jakości powietrza w Kalwarii Zebrzydowskiej i Makowie Podhalańskim. Dodatkowo w Kalwarii Zebrzydowskiej, dzięki mobilnej instalacji płuc (kilkumetrowy model ludzkich płuc wykonany z białej, przepuszczalnej materii), mieszkańcy będą mogli się przekonać, jaki wpływ na ich zdrowie ma oddychanie zanieczyszczonym powietrzem.

W drugim etapie akcji „Małopolska bez smogu” realizowanej przez  Radio Kraków i Polski Alarm Smogowy we współpracy z Województwem Małopolskim i Gminą Kalwaria Zebrzydowska przenośne pyłomierze sprawdzać będą jakość powietrza w kolejnych dwóch małopolskich miejscowościach: Kalwarii Zebrzydowskiej i Makowie Podhalańskim.

Podczas akcji płuca „oddychają” przepuszczanym przez nie powietrzem i filtrują zawieszone w nim zanieczyszczenia – zmieniający się pod wpływem filtrowanego powietrza  kolor płuc obrazowo ma pokazać, jaka jest jakość powietrze, którym na co dzień oddychamy.

Aktualizowane na bieżąco wyniki pomiarów dla obu miejscowości, sprawdzać można on-line na stronach Radia Kraków www.radiokrakow.pl  Pomiarom towarzysz akcja informacyjno-edukacyjna prowadzona na antenie Radia Kraków i na stronie www.radiokrakow.pl .

Podsumowanie drugiego etapu akcji „Małopolska bez smogu” i wyników pomiarów w Kalwarii Zebrzydowskiej i Makowie Podhalańskim na antenie Radia Kraków w poniedziałek 7 grudnia, całą akcję podsumuje transmitowana na antenie Radia Kraków debata, która odbędzie się 22 grudnia.

Odczyty on-line z pomiarów powietrza w Kalwarii Zebrzydowskiej:
http://www.radiokrakow.pl/malooplska-bez-smogu/kalwaria-zebrzydowska/

Zła jakość powietrza w naszym regionie spowodowana jest głównie korzystaniem z wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe, tzw. „kopciuchów”.  Uchwała antysmogowa dla Małopolski już wkrótce spowoduje, że korzystanie z wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe, tzw. kopciuchów, będzie po prostu nielegalne – do końca 2022 roku muszą zostać wymienione wszystkie pozaklasowe kotły, emitujące największe ilości zanieczyszczeń.

Na wymianę pieców mieszkańcom i gminom pozostało więc bardzo niewiele czasu, a statystyki nie są optymistyczne: obecnie do wymiany w Małopolsce pozostało ok. 300 tysięcy  kotłów, dla porównania w roku   2019 r. wymieniono zaledwie   15 tysięcy tego typu urządzeń.Podobnie było w poprzednich latach: w roku 2018   wymieniono niespełna 16 tysięcy kotłów (15 992), a w 2017 nieco ponad 10 tysięcy (10 081)