Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska otrzymały z rąk Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego sprzęt ratowniczy, jaki został pozyskany w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”. Sprzęt otrzymały jednostki: OSP Brody, OSP Bugaj, OSP Leńcze i OSP Przytkowice, gdzie dokonano przekazania sprzętu.

Wcześniej Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 23 października 2018 roku podpisał umowę z Gminą Kalwaria Zebrzydowska w sprawie udziału w konkursie „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2018”, w ramach którego zostały doposażone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, udział wzięły cztery OSP, w Przytkowicach, w Leńczach, w Brodach oraz w Bugaju.

Dzięki udzielonej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego oraz środków  z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, zostały zakupione:

pilarka ratownicza (min. 4 KM) – 1 szt. – dla OSP w Brodach,

– odzież ochronna do działań bojowych (ubranie specjalne, hełm, rękawice, buty oraz kominiarka) – 1 kpl. – dla OSP w Bugaju,

– poduszki pneumatyczne ciśnieniowe (zestaw z akcesoriami do obsługi) – 1 kpl. – dla OSP w Przytkowicach,

– radiotelefon analogowo-cyfrowy szt. 2 oraz hełm bojowy szt. 2 – dla OSP Leńcze

Projekt „Bezpieczna Małopolska 2018” współfinansowany jest ze środków Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt zakupionego sprzętu to 33.343.00 zł., a kwota przyznanej dotacji z Województwa Małopolskiego wynosi do 50 % czyli – 16.671.50 zł, pozostałe środki  w kwocie 16.671.50 z budżetu Gminy.

Zakupione przedmioty pozytywnie wpłyną na podwyższenie gotowości do działań oraz poprawią stopień przygotowania operacyjnego jednostek OSP biorących udział w konkursie z terenu Gminy – mówił Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty i dodaje Państwa obecność podczas tej skromnej uroczystości świadczy o tym, że  zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy jest Waszym jednym z najważniejszych zadań oraz wyzwaniem na przyszłość.