Już wcześniej informowaliśmy, że stacja monitorująca jakość powietrza zostanie uruchomiona od stycznia 2016 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Teraz wiemy gdzie stanie – na rynku.

W Kalwarii Zebrzydowskiej od stycznia 2016 r. będzie prowadzony monitoring powietrza, na terenie miasta zostanie zainstalowana stacja pomiaru.

W tym tygodniu burmistrz Augustyn Ormanty spotkał się z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Pawłem Ciećko, w spotkaniu uczestniczyli również Ryszard Listwan zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Stanisław Kosek  Kierownik Referatu Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.

Na tym spotkaniu potwierdzono to, o czym jako piersi pisaliśmy już wcześniej. Przypomnijmy Ryszard Listwan zastępca dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, zapowiedział w rozmowie z Radiem Kalwaria, że stały punkt pomiaru powietrza od 2016 r. zostanie zainstalowany w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Na spotkaniu tym potwierdzone zostało uruchomienie na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska w Rynku stacji okresowych pomiarów zanieczyszczeń powietrza od stycznia 2016 r.. Miejsce to spełnia kryteria określone w wytycznych do lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza uwzględniające wymogi dyrektyw 2008/50/WE i 204/107/WE oraz  rozp. MŚ z dnia 13.09.2012 r. – informuje Urząd Miasta

Podczas spotkania poruszono sprawę ewentualnego nawiązania współpracy i wykorzystania potencjału spalarni odpadów w Krakowie.

Omawiano też kryteria programu KAWKA i możliwości przystąpienia gminy Kalwaria Zebrzydowska do programu RYŚ.

  • iki

    tak na ulicy stolarskiej palą odpady po butach i meblach tam rano nie da się wyjść z domu!!

  • pajuj

    Uważam, że taka stacja powinna stanąć w najniższym miejscu miasta. Dla mnie idealne byłoby jej usytuowanie w okolicach wlotu na Stolarską (gdzieś koło Sobieskiego)

  • jjjj

    a ul Zjednoczenia tu dajcie ten pomiar !