W czwartek  p. o. Dyrektora ZZOZ w Wadowicach Józef Budka odebrał z rąk Starosty Bartosza Kalińskiego pęk około 250 kluczy do szpitalnych pomieszczeń, zlokalizowanych na pierwszych trzech kondygnacjach Pawilonu E.

To kolejny krok w kierunku zakończenia rozbudowy szpitala powiatowego w Wadowicach.

W ten symboliczny sposób zakończono roboty budowlane prowadzone w tej części budynku. Teraz dyrekcja szpitala może zacząć wyposażać pawilon.

Jeszcze wczoraj był to plac budowy, a już dzisiaj możemy oficjalnie powiedzieć, że jesteśmy w placówce leczniczej, którą w ciągu najbliższych tygodni ZZOZ w Wadowicach, za pośrednictwem podwykonawców, wyposaży w sprzęt i aparaturę medyczną – podkreśla Starosta Wadowicki

W miejsce ekipy budowlanej z firmy ERBUD S. A. wkroczyły już kolejne firmy, które zajmą się wyposażaniem szpitala. Na ten cel Powiat Wadowicki przeznaczył dla ZZOZ w Wadowicach kwotę w wysokości 3,5 miliona złotych.

Przypomnijmy, że zakup sprzętu, podobnie jak i prace budowlane prowadzone na tej części inwestycji, współfinansowane są w ramach projektu pn. Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy „E”, realizowanego przez Powiat Wadowicki w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Na samym dole mieści się zaplecze techniczne, czyli tzw. „serce szpitala”. Na drugiej kondygnacji ulokowany zostanie Oddział Geriatrii oraz Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej, a na trzeciej – Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Oddział Chirurgii Urazowej – mówi dyrektor Józef Budka

Mimo licznych problemów pojawiających się podczas realizacji inwestycji, obecnie wszystko zmierza w dobrym kierunku. Już za parę tygodni ta część Pawilonu E zostanie w pełni wyposażona i pod koniec tego roku przyjmowani tam będą pierwsi pacjenci.

{powiat.wadowice.pl}