Starosta Bartosz Kaliński przekonuje, że miniony rok był  bardzo udany. Przyniósł m.in. rekordowe dochody, a także inwestycje, jak otwarcie nowego pawilonu szpitala, czy remonty kilkunastu kilometrów dróg powiatowych.

Analizę minionych miesięcy warto zacząć od przyjrzenia się wydatkom na inwestycje, które w porównaniu do 2014 roku wzrosły o prawie 25 mln zł i wyniosły aż 30,5 mln zł. To zdecydowanie najlepszy wynik w  17-letniej historii Powiatu Wadowickiego.
Sporą część tej kwoty – około 13 mln zł – udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych. Były to środki głównie na rozbudowę szpitala i modernizację dróg.
 
Miniony rok był także wyjątkowo dobry pod względem dochodów – wyniosły one prawie 134 mln zł, tymczasem w poprzedniej kadencji oscylowały w granicach 122-126 mln zł. Wpływ na taki wzrost miały m.in. wyżej wymienione dotacje. Starosta Bartosz Kaliński ma nadzieję, że ten pozytywny trend będzie się utrzymywał także w kolejnych latach.

Dzięki dużemu zaangażowaniu środków pozabudżetowych udało się wykonać rekordowe inwestycje. Zachowaliśmy przy tym dobrą kondycję finansową powiatu nie dopuszczając do jego nadmiernego zadłużenia – podkreśla Starosta  Planowany deficyt na 2015 rok miał wynieść 9,6 mln zł (głównie za sprawą rozbudowy szpitala), ale dzięki prawidłowej polityce finansowej i oszczędnościom wprowadzonym przez Zarząd Powiatu zakończyliśmy ten rok z deficytem 4,9 mln zł.

Większość budżetu na wydatki majątkowe – aż 70% – przeznaczono na rozbudowę szpitala powiatowego w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy E. Od początku br. w nowym pawilonie leczą się już pacjenci. Mieści się tu zaplecze techniczne, czyli tzw. „serce szpitala”, Oddział Geriatrii Dział Rehabilitacji Ambulatoryjnej oraz ambulatorium zabiegowe, Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Oddział Chirurgii Urazowej. Całkowity koszt czwartego podetapu wyniósł ponad 16 mln zł. Inwestycja w ramach tego podetapu jest już rozliczona, w tej chwili urzędnicy czekają na protokół z kontroli, którą Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził na przełomie stycznia i lutego br. Warto podkreślić, że udało się również zakończyć spór sądowy z firmą ERBUD S. A.

szpitalPodsumowując, w 2015 roku Powiat Wadowicki wydał na szpital ponad21 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że jest to kwota niewiele niższa, niż podczas całej poprzedniej kadencji, w trakcie której przez cztery lata wydano na szpital nieco ponad 25 mln zł, a w 2014 roku zaledwie 1,3 mln zł.

W 2015 roku powiat zdążył również wykonać prace wykończeniowe na IV i V kondygnacji, które właśnie dobiegły końca. Jest to piąty podetap rozbudowy szpitala, który realizowany jest w całości z budżetu Powiatu Wadowickiego. Prace wykończeniowe tego podetapu kosztowały niewiele ponad 7 mln zł, z czego prawie 5 mln zł pochodziło ze środków budżetu na 2015 rok, a pozostałe ponad 2 mln zł z budżetu.