Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie z naszej okolicy w wojewódzkim projekcie „Szlakiem Małopolskiej Solidarności”. Jan Zajda z Gimnazjum Nr 2 w Brodach okazał się najlepszy Konkurs Wiedzy „Historia Solidarności” wśród gimnazjalistów, a Justyna Salawa z ZS KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej otrzymała Nagrodę Specjalną Festiwalu Pieśni Patriotycznych.

Dodatkowo nauczycielka Maria Garlacz – ZS Nr 2 w Brodach była druga wśród nauczycieli.

Z okazji XXXV rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Wadowickim Domu Kultury miała miejsce Wojewódzka Konferencja podsumowująca II edycję tego projektu edukacyjnego.

Organizatorami konkursów był NSZZ „Solidarność” wraz z Kuratorium Oświaty w Krakowie, a ich celem była popularyzacja wiedzy o NSZZ „Solidarność” oraz postawy patriotycznej.

Otwierając Konferencję poseł Beata Szydło podkreśliła, że tak jak u powstania „Solidarności” również dziś należy robić wszystko, aby stworzyć nadzieję na przyszłość dla młodego pokolenia.

Starosta Bartosz Kaliński wyraził przekonanie, że musimy kultywować historię „Solidarności” i przekazywać jej idee następnym pokoleniom. Ponadto podziękował organizatorom za trud organizacji konkursów oraz ich uczestnikom za zaangażowanie i aktywne uczczenie XXXV – lecia Związku.
Część artystyczną wypełniły występy laureatów Małopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznych, wystąpiła miedzy innymi Justyna Salawa
z ZS KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej, która otrzymała Nagrodę Specjalną Festiwalu Pieśni Patriotycznych.

To nie pierwszy, a z pewnością nie ostatni, sukces tego formatu Justyny. Już jako uczennica klasy 1 została laureatką Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej Kraków 2013.

Fundatorem nagród dla laureatów konkursów był m.in. Zarząd Powiatu w Wadowicach

Wyniki konkursów:
Małopolski Konkurs Wiedzy „Historia Solidarności” – gimnazjum:
1.    Jan Zajda – Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brodach
2.    Patryk Mitka – ZS Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2 w Krakowie
3.    Julia Scąber – Miejskie Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu
Małopolski Konkurs Wiedzy „Historia Solidarności” – ponadgimnazjalne:
1.    Igor Grzelec – I LO w Chrzanowie
2.    Patrycja Gołąb – ZS w Suchej Beskidzkiej
3.    Gabriela Kozioł – ZSO Nr 1 w Tarnowie
„Ślady Solidarności w historii mojego regionu”:
1.    Jacek Pieczonka, Ireneusz Hupert – ZSP w Ryczowie
2.    Kamil Rafacz, Rafał Haberny – ZS Podstawowej i Gimnazjum w Cichem
3.    Krzysztof Buchta – Samorządowy ZS w Gorzowie

Szlakiem Małopolskiej Solidarności:
1.    Jadwiga Jurczyk – Motyl – ZS Elektrycznych Nr 2 w Krakowie
2.    Maria Garlacz – ZS Nr 2 w Brodach
3.    Agnieszka Szafrańska – ZS w Lipnicy Wielkiej
3.    Ewa Bukalska – Gimnazjum Nr 2 w Nowym Sączu
Małopolski Festiwal Pieśni Patriotycznych:
Grand Prix – No Name – ZS w Trzebini

Nagroda Specjalana – Justyna Salawa – ZS KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej

1.    Matylda Juruś – SP w Sędziszowej
2.    Marlena Mazgaj – Pracownia Muzyczna „Trolki” w Rabce – Zdroju
3.    ADAGO – ZS Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubaniu

  • gość

    W tym zestawieniu zabrakło ucznia ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim ,Patryka Łuczaka, który uzyskał wyróżnienie w etapie wojewódzkim konkursu na prezentację multimedialną
    „Ślady Solidarności w historii mojego regionu”