Zarząd Koła Łowieckiego „Jarząbek” z  Kalwarii Zebrzydowskiej przyjmuje zgłoszenia o szkodach wyrządzonych przez zwierzęta łowne  jeleń, daniel, sarna, dzik.

Zarząd Koła Łowieckiego „Jarząbek” w Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że na terenie dzierżawionego przez to Koło obwodu łowieckiego nr 121 – osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń do szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne (łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik) wyłącznie w uprawach i płodach rolnych jest: pan Zbigniew Warmuz zam. 34-141 Przytkowice 348

Jeżeli powstaną szkody właściciele gruntów (rolnicy) zobowiązani są dokonywać zgłoszeń powstałych w uprawach lub płodach rolnych zgodnie z rozporządzeniem wyłącznie pisemnie na podany wyżej adres, w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach w terminie 14 dni od dnia jej powstania, z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew, w zgłoszeniu należy podać telefon kontaktowy pokrzywdzonego, numery działek i rodzaj upraw, w których powstały szkody.

Zarząd Koła Łowieckiego SZARAK w Krakowie – obwód łowiecki nr 113, informuje, że szkody łowieckie z tego obwodu przyjmowane są przez P. Józefa Kapłon pod adresem: Skawina ul. Mickiewicza 113.