Urząd Miasta ogłosił właśnie konkurs na kierownika w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej obecny kierownik Grzegorz Pasternak jest pełniącym funkcję kierownika tzw. po.

Już jakiś czas temu burmistrz Augustyn Ormanty powołał komisję konkursową na jej czele stanął Andrzej Mucha, w jej skład wchodzą radni Marcin Krawczyński, Piotr Kumor, Kazimierz Targosz, Tadeusz Stela oraz Teresa Wypiór i Maria Zawilska.

Obecnie osobą pełniącą obowiązki kierownika  w SPZOZ jest po. Grzegorz Pasternak, dotychczasowy prawnik tej placówki.

Przypomnijmy w połowie grudnia 2011 roku poprzedni burmistrz również ogłosił konkurs na kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wówczas do urzędu wpłynęły dwie oferty Krzysztofa Romańczyka i Krystyny Grzesiek. Romańczyk jeszcze przed otwarciem kopert  wycofał swoją kandydaturę, na palcu boju o stanowisko w Ośrodku Zdrowia pozostała tylko Krystyna Grzesiek

Ostatecznie postępowanie konkursowe unieważniono i powołano po. kierownika, komentowano że nad konkursem na nowego kierownika SPZOZ w Kalwarii Zebrzydowskiej wisi jakieś fatum.

Teraz osoby które chciały by objąć stanowisko kierownika w Ośrodku Zdrowia i spełniają kryteria naboru mają czas na złożenie odpowiednich dokumentów do 9 września.

Postępowanie konkursowe powinno się zakończyć w połowie października i wtedy powinniśmy poznać nowego kierownika tej placówki zdrowia.

Nowy kierownik zostanie powołany na 6 – letnią kadencję, rozpisując konkurs burmistrz zastrzegł też, że nie jest związany wyborem komisji i może zdecydować o odmowie powołania na to stanowisko osoby wskazanej przez komisję konkursową

W lipcu rozstrzygnięto inny konkurs, Renata Borończyk dotychczasowy inspektor w referacie budżetowym Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska została wybrana na stanowisko Sekretarza Gminy.