Ruszają wielkie remonty linii kolejowej

Rozpoczął się I etap rewitalizacji linii kolejowej nr 117 na odcinku Kalwaria Zebrzydowska-Lanckorona – Wadowice - granica województwa. Umowę na dofinansowanie inwestycji z Funduszy Europejskic... Newsroom

Tragedia Barwałdzka: 24 listopada 1944

Ukazała się książka prof. Andrzeja Nowakowskiego Tragedia Barwałdzka: 24 listopada 1944. Publikacja stanowi kontynuację, uzupełnienie i rozszerzenie wydania z roku 2008, zawiera genezę , prze... minimal2

Modernizacja linii kolejowej nr 117, jest kompromis

Trwają konsultacje nad modernizacją linii kolejowej nr 117 na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska. W efekcie rozmów udało się wypracować rozwiązania, które zadawalają wszystkie strony.... Robert Ladnowski