Mapa zagrożeń w Kalwarii

Policja w ramach ogólnopolskiego projektu prowadzi na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska anonimowe badanie ankietowe „Badanie poczucia bezpieczeństwa oraz skuteczności pracy Policji. ... Tomasz Baluś