Akcja „Szybki PIT”

Akcja "Szybki PIT" odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpocznie się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym r... Tomasz Baluś

Bankomat w oknie

W ubiegłym tygodniu w Lanckoronie pojawił się bankomat, został umieszczony w oknie Banku Spółdzielczego.... Tomasz Baluś