Sprzedaż działek w centrum Kalwarii

Przy 6 głosach przeciw, 8 za i jednym wstrzymującym się radni zdecydowali o sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w centrum Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie pomogły argumenty, że gmina s... Tomasz Baluś