Sprzedaż działek w centrum Kalwarii

Przy 6 głosach przeciw, 8 za i jednym wstrzymującym się radni zdecydowali o sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w centrum Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie pomogły argumenty, że gmina s... Tomasz Baluś

Co dalej z terenami byłej Winiarni ?

Burmistrz Augustyn Ormanty już dwukrotnie próbował sprzedać tereny po byłej Winiarni. Radni jak na razie nie godzą się na sprzedaż tych terenów. W ostatnim czasie te tereny wizytował Wojewó... Tomasz Baluś