Kandydaci na burmistrza i ich programy wyborcze

Po analizie stron internetowych kandydatów na burmistrza, teraz pochylimy się programami wyborczymi poszczególnych kandydatów. Każdy z kandydatów zaprezentował swój pomył na gminę – przywo... Jakub Wolny

Kandydaci na burmistrza i ich strony internetowe

Porównujemy strony internetowe kandydatów na burmistrza. Dawid Herbut, Augustyn Ormanty, Tadeusz Stela – ci kandydaci zadbali o własne strony internetowe, gdzie możemy znaleźć między innymi... Jakub Wolny

Zobacz kto kandyduje na radnego ?

21 października 2018 roku zostaną przeprowadzone wybory samorządowe. Będziemy wybierać wójtów burmistrzów, prezydentów miast i radnych Rady Miejskiej, radnych powiatowych i wojewódzkich. Te... Jakub Wolny