targi87

W Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprezentowały się wszystkie szkoły i placówki edukacyjne z powiatu Wadowickiego. XI Targi Powiatowe Edukacyjno–Wydawniczo–Informacyjne miały ułatwić gimnazjalistom wybór szkoły średniej.

 

Gdzie kontynuować naukę, jakie możliwości daje podjęcie nauki w danej klasie, jakie są dodatkowe możliwości rozwijania swoich zainteresowań w poszczególnej szkole powiatowej? Na te i na wiele innych pytań mogli znaleźć odpowiedzi uczniowie kończący gimnazjum w trakcie XI Targów Edukacyjno-Wydawniczo–Informacyjnych.

W Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaprezentowały się wszystkie szkoły i placówki edukacyjne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wadowicki. Hasło przewodnie Targów brzmiało „Gimnazjalisto dołącz do najlepszych”.

Celem targów jest pomoc młodym ludziom w wyborze szkoły, co w dalszej perspektywie przekłada się na sukces przy wejściu na rynek pracy – powiedział Wicestarosta Andrzej Górecki oficjalnie otwierając Targi.

W trakcie oficjalnego otwarcia Targów dyrektor ZS im. KEN Barbara Pająk przybliżyła historię oraz aktualne kierunki kształcenia szkoły, a uczniowie zaprezentowali swoje zdolności artystyczne.

Dyrektor wadowickiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Elżbieta Kowalczyk zachęcała uczniów gimnazjów do kontynuowania nauki w szkołach Powiatu Wadowickiego. Przypomniała, że powiatowe szkoły ponadgimnazjalne gwarantują młodzieży wysoki poziom kształcenia.

Targi są okazją do prezentacji oferty powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Gimnazjaliści poprzez udział w targach mogą poznać specyfikę i kierunki, w jakich odbywa się kształcenie w poszczególnych szkołach, a także po raz pierwszy spotkać się z uczniami i nauczycielami tychże szkół.

Na Targach Edukacyjno-Wydawniczo-Informacyjnych swoją ofertę kształcenia przedstawiło 10 szkół ponadgimnazjalnych powiatu wadowickiego, 2 Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, Zespół Szkół Specjalnych oraz 2 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Ponadto na Targach byli obecni: Cech Rzemiosł Różnych z Kalwarii Zebrzydowskiej, Ochotnicze Hufce Pracy z Andrychowa i Wadowic.

Uczniowie szkół gimnazjalnych poprzez udział w targach mogli poznać specyfikę i kierunki w jakich odbywa się kształcenie w poszczególnych szkołach, a także spotkać się i porozmawiać z uczniami i nauczycielami tychże szkół.

Mogli również uzyskać fachowe porady z zakresu kształcenia zawodowego oraz informację na temat wsparcia edukacyjnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowaną przez pedagogów szkolnych, psychologów i doradców zawodowych.

  • kj

    mnbmbjbjkbj