Centrum Kultury zaprasza do udziału w XV Festiwalu Artystycznym ,,Talenty 2015″, który odbędzie się 27,28 i 29.10.2015 r. w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Festiwal jest prezentacją indywidualnych talentów artystycznych. Ma wyłonić autentyczne talenty: wokalne, muzyczne, teatralne, taneczne, recytatorskie, plastyczne, literackie, i fotograficzno-filmowe

Głównym celem jest promocja utalentowanej młodzieży (osoba lub instytucja zgłaszająca musi mieć pełne przekonanie, że praca została wykonana samodzielnie przez uczestnika), a za jej pośrednictwem promocja gmin powiatu wadowickiego.

Przesłuchania konkursowe, ocena prac, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród:
-Prezentacje sceniczne (muzyka, wokal, recytacja, teatr, taniec)-27 – 28.10.2015 r. (Harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszeń w dniu 23.10.2015 r.)
-Plastyka, Literatura, Film i Fotografia – ocena 29.10.2015 r.

Termin składania kart zgłoszenia: 20.10.2015 r. w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 4.

Regulamin Talenty 2015
Karta Zgłoszenia Talenty 2015

{ckstkalwaria.com}