brodvin1

Wygląda na to, że radni na najbliższej Sesji nie będą głosować czy sprzedawać tereny po byłej Winiarni. Radni chcą zdjąć ten punkt z porządku obrad.

Przypomnijmy Burmistrz Augustyn Ormanty przedstawił radnym pomysł by sprzedawać te ziemię wraz z zabudowaniami. Tak jak pisaliśmy wcześniej zdania w tej sprawie wśród radnych są podzielone.

Dziś podczas posiedzenia komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy,  jej przewodniczący Tadeusz Stela zaproponował głosowanie w temacie zdjąć z porządku obrad i powołać specjalną zespół roboczy celem wypracowania wspólnego stanowiska i  ewentualnej sprzedaży tego majątku.

{Aktualizacja – 09.06.2015}

Niecały rok temu radni zdecydowali o kupnie tych nieruchomości od Syndyka. Przypomnijmy w lipcu 2014 r. radni na nadzwyczajnej Sesji przegłosowali jednogłośnie zakup gruntów po dawnej Winiarni w Brodach – Pałac, zespół pałacowo-parkowy z zabudowaniami oraz inne tereny zabudowane o łącznej powierzchni ok. 7,5 ha. za 1 mln 147 tys.

Ostatecznie tereny po byłej Winiarni stały się własnością gminy Kalwaria Zebrzydowska, gdy ówczesny burmistrz Zbigniew Stradomski reprezentujący Gminę Kalwaria Zebrzydowska, wykupił te tereny korzystając z prawa pierwokupu.

Akt notarialny i zakup tej nieruchomości o powierzchni 7,8 ha, został spisany 12 listopada 2014 r. czyli na kilka dni przed wyborami samorządowymi, w których ostatecznie Zbigniew Stradomski poniósł porażkę, były burmistrz w kampanii wyborczej mówił o swoich planach w stosunku co do tych nieruchomości, chciał tam stworzyć specjalną strefę ekonomiczną.

Tereny po byłej Winiarni w Brodach wykupiono za kwotę 1 mln 210 tysięcy złotych. Gmina  tym samym nabyła budynek dworski – Pałac, zespół pałacowo-parkowy z zabudowaniami dworskimi jak dawana stajnia i wozownia te budynki powstały w latach 1880 – 1920, oraz inne tereny zabudowane o łącznej powierzchni ok. 7,5 ha.

Teraz  burmistrz Augustyn Ormanty, chce sprzedać te tereny, jednak by w ogóle można było przystąpić do procedury przetargowej i ostatecznej sprzedaży jest potrzeba do tego zgoda radnych, a tutaj może się okazać, że burmistrz Ormanty może nie mieć większości bo zdania wśród radnych są podzielone.

Od razu musi się pojawić kolejne pytanie – czy teraz radni którzy jeszcze niecały rok temu głosowali za zakupem teraz zmienią zdanie i zagłosują za sprzedażą tych terenów ?

Gruntami po byłej Winiarni zainteresowany jest jeden inwestorów, prywatne firmy już wcześniej wykupiły w częściach te tereny.

Warto dodać, że tereny po byłej Winiarni  wcześniej sprzedano prywatnym firmom w grudniu 2011 r. syndyk dokonał sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek o  łącznej  powierzchnia 1,6 ha, natomiast w  maju 2012 r. dokonano sprzedaży działek  o łącznej  powierzchnia 2,3 ha.

W grudniu 2013 roku dokonano sprzedaży działki zabudowane domkami pracowniczymi  o pow. 0,1 ha. Ostatnia sprzedaż miała miejsce  w styczniu 2014 roku dokonano sprzedaży działki niezabudowanej o pow. 2,7 ha.

Obecnie Gmina wycenia te nieruchomości na 2,4 mln złotych, jednak  uchwała  została tak skonstruowana,  że w momencie gdy pierwszy przetarg nie dojdzie do skutku cena wywoławcza za tę ziemię zostanie obniżona o połowę, czyli do kwoty wyjściowej za jaką gmina nabyła te tereny.

  • Aśka

    Mam szczerą nadzieję, że znajdzie się inwestor, który zadba o te przepiękne tereny i odrestauruje dworek. To piękne, klimatyczne miejsce, które zasłużyło na powrót do lat świetności. Interesuję się sprawą dworku od dawna, gdyby fundusze mi pozwoliły sama stałabym się posiadaczką tych pięknych terenów. Powodzenia i wytrwałości dla nowego Nabywcy!