15 i 16 marca odbyła się  XXV jubileuszowa edycja Konfrontacji Instrumentów Dętych w Oławie. Zuzanna Zajda z klasy saksofonu Pana Tomasza Skiby, reprezentująca Szkołę Muzyczną I st. w Kalwarii Zebrzydowskiej zdobyła I miejsce. Dyrektor Szkoły podkreśla, że jest to bez wątpienia największy sukces Zuzi.

Tegoroczna edycja zgromadziła 149 uczestników z całej Polski. Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół muzycznych I stopnia. Organizatorem Konkursu była Szkoła Muzyczna im. Jadwigi  Szajny-Lewandowskiej.

Zuzanna Zajda z klasy saksofonu Pana Tomasza Skiby, reprezentująca Szkołę Muzyczną I st. w Kalwarii Zebrzydowskiej- zdobyła I miejsce.

Zuzi akompaniowała Pani Anna Wielgus. Pan Tomasz Skiba otrzymał również nagrodę za wzorowe przygotowanie uczennicy. Jest to bez wątpienia największy sukces Zuzi w dotychczasowych zmaganiach konkursowych – mówi Dyrektor Szkoły Muzycznej Zbigniew Czarniak

Zmagania konkursowe oceniało Jury w składzie: prof. Jan Tatarczyk – AM Wrocław (przewodniczący) , prof. Igor Cecocho – AM Wrocław(v-ce przewodniczący), prof.dr hab. Wiesław Grochowski – AM Katowice, ad.dr hab. Paweł Gusnar – UMFC Warszawa, dr hab. Zdzisław Stolarczyk – UMFC Warszawa, AM Kraków, dr Joanna Woszczyk- Garbacz –  AM Łódź

Laureaci XXV Konfrontacji zaprezentowali  się podczas koncertu w Centrum Sztuki ODRA w Oławie. Gwiazdą tegorocznego Koncertu towarzyszącego KID-owi będzie Bielski Kwartet Puzonowy, w którego skład wchodzą również laureaci kilku poprzednich edycji Konfrontacji Instrumentów Dętych w Oławie.