Niemal 22 tys. pielgrzymów z całego świata zgłosiło chęć nawiedzenia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – poinformował br. Samuel Portka OFM, kierownik tamtejszego Centrum Obsługi Pielgrzymów. Najliczniejsze grupy przybędą z Włoch i Francji.

Do tej pory w Centrum Obsługi Pielgrzymów chęć nawiedzenia kalwaryjskiego sanktuarium zgłosiło niemal 100 grup, spośród których najliczniejsze pochodzą z Włoch (3685), Francji (3460), Hiszpanii (2884) i USA (1735).

Nie zabraknie też młodych pielgrzymów z odległych zakątków świata: Libanu, Gabonu, Australii, Filipin, Hong Kongu, Tajwanu i Argentyny.

Dane te dotyczą grup, które nawiedzą sanktuarium przejazdem. Oprócz tego 25 grup będzie korzystało w Kalwarii z noclegów. Dom Pielgrzyma w tym czasie będzie gościł ponad 2600 osób z następujących krajów: Francja, Kanada, Australia, Węgry, Niemcy, Włochy i USA. Nie zabraknie również polskich grup.

Dla nich wszystkich w kalwaryjskim sanktuarium organizowane będą nabożeństwa na dróżkach, katechezy, Msze święte. Będzie możliwość skorzystania z sakramentu pojednania oraz oprowadzania przez przewodników w siedmiu językach.

Mówimy tu o grupach zorganizowanych, które zgłosiły do nas swój przyjazd. Spodziewamy się jednak również wielu indywidualnych pielgrzymów oraz grup, które przyjadą do Kalwarii spontanicznie. Ze względów organizacyjnych prosimy, by zgłaszały się wcześniej w recepcji Domu Pielgrzyma, ale zapewniam, że Kalwaria jest otwarta dla wszystkich i każdy pielgrzym będzie przyjęty z radością – podkreśla br. Samuel Portka.

W czasie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kalwaria Zebrzydowska stała się dla Komitetu Organizacyjnego celem licznych pielgrzymek i dni skupienia, podczas których członkowie KO i wolontariusze długoterminowi powierzali Matce Bożej swoją pracę, szukali rozwiązań nurtujących ich problemów i nabierali sił przed kolejnymi wyzwaniami. W tym miejscu modlili się także w intencji młodych całego świata, o dobre owoce ŚDM.

W październiku ub. roku pod hasłem „Miejcie odwagę iść pod prąd” odbyła się w Kalwarii Zebrzydowskiej ogólnopolska pielgrzymka wolontariuszy ŚDM, a w listopadzie – międzynarodowy zjazd delegatów, poświęcony przygotowaniom do spotkania młodych.

Z Kalwarią Zebrzydowską związany jest także koordynator generalny KO ŚDM, bp Damian Muskus OFM, który w latach 2005-2011 był kustoszem sanktuarium.

Od samego początku przygotowań do ŚDM opiekunowie kalwaryjskiego sanktuarium wspierają swoją modlitwą Komitet Organizacyjny. Ojcowie i bracia bernardyni prowadzą codzienną modlitwę różańcową w intencji Światowych Dni Młodzieży 2016.

Podczas spotkania papieża Franciszka z wolontariuszami 31 lipca na Tauron Arenie, na prośbę młodych ludzi obecny będzie cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej.