Przed Światowymi Dniami Młodzieży Ojcowie z Sanktuarium Kalwaryjskiego informowali, że swoją wizytę na Kalwarii zapowiedziało 22 tys. młodych ludzi w grupach zorganizowanych. Do Sanktuarium przybywają też indywidualnie modzi pielgrzymi, każdego są tysiące młodych.

Niemal 22 tys. pielgrzymów z całego świata zgłosiło chęć nawiedzenia sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie – informował jeszcze przed ŚDM br. Samuel Portka OFM, kierownik tamtejszego Centrum Obsługi Pielgrzymów. Najliczniejsze grupy przybędą z Włoch i Francji.

Do tej pory w Centrum Obsługi Pielgrzymów chęć nawiedzenia kalwaryjskiego sanktuarium zgłosiło niemal 100 grup, spośród których najliczniejsze pochodzą z Włoch (3685), Francji (3460), Hiszpanii (2884) i USA (1735).

Nie zabraknie też młodych pielgrzymów z odległych zakątków świata: Libanu, Gabonu, Australii, Filipin, Hong Kongu, Tajwanu i Argentyny.

Dane te dotyczą grup, które nawiedzą sanktuarium przejazdem. Oprócz tego 25 grup będzie korzystało w Kalwarii z noclegów. Dom Pielgrzyma w tym czasie będzie gościł ponad 2600 osób z następujących krajów: Francja, Kanada, Australia, Węgry, Niemcy, Włochy i USA. Nie zabraknie również polskich grup.

Dla nich wszystkich w kalwaryjskim sanktuarium organizowane są nabożeństwa na dróżkach, katechezy, Msze święte. Jest możliwość skorzystania z sakramentu pojednania oraz oprowadzania przez przewodników w siedmiu językach.

Do przybywających do Sanktuarium Kalwaryjskiego swoje słowo skierował Ojciec Kustosz

Drodzy młodzi Przyjaciele!

Z radością witamy Was w kalwaryjskim Sanktuarium – w miejscu, do którego od ponad czterech wieków wędrują miliony pielgrzymów, by powierzać Matce Bożej swoje trudne i radosne sprawy, szukać pocieszenia w Jej łagodnym spojrzeniu, a na Dróżkach Jej i Jej Syna znajdować sens życia i odkrywać znaczenie krzyża.

Dołączacie do tej wielopokoleniowej wspólnoty, przybywając tu z całego świata i wędrując śladami św. Jana Pawła II, który jest inicjatorem i patronem Światowych Dni Młodzieży. To właśnie tu, na Kalwarię, mały chłopiec Karol Wojtyła przychodził wraz ze swoim ojcem, a potem – już jako dorosły człowiek – wielokrotnie wracał, by na Dróżkach i pod czułym spojrzeniem Matki w cudownym Wizerunku szukać rozwiązania wszystkich spraw trapiących jego serce. Kalwaryjska Pani wychowała go i ukształtowała, a wspaniałe piękno przyrody otaczającej nasze Sanktuarium pobudzało go do wysławiania Bożej miłości i hojności Stwórcy.

Wypełniajcie kalwaryjskie szlaki swoja radością i młodzieńczym entuzjazmem! Życzę Wam, moi Drodzy Przyjaciele, byście tu, na Kalwarii, spotkali Jezusa i Jego Matkę. Niech to spotkanie przemienia Wasze życie. Niech Wam dodaje sił na drogach codzienności.

Matce Bożej Kalwaryjskiej oddajemy owoce wielkiego spotkania papieża Franciszka i młodzieży całego świata w Krakowie i prosimy Ją, by towarzyszyła Wam swoją czułą i wierną miłością.

W imieniu opiekunów polskiej Jerozolimy,
o. Azariasz Hess OFM, kustosz

{Foto: kalwaria.eu}