Andrzej Grabiec z ZSiPO im. M. Kopernika został laureatem 19. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Dwudniowy finał konkursu odbył się 1 i 2 czerwca 2015r. w Niepokalanowie. Przystąpiło do niego 117. przedstawicieli wszystkich polskich diecezji. Zostali oni wyłonieni z niemal 30 000 uczestników tego biblijnego dzieła.

W tym konkursie brali udział dwaj uczniowie z „Kopernika” Daniel Maślanka z kl. II D i Andrzej Grabiec z kl. II B, laureaci finału diecezjalnego.

Finalistami byli uczniowie wyłonieni spośród 30.000 uczestników biorących udział we wcześniejszych etapach. Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej.

Do ścisłego finału – części ustnej zakwalifikowało się siedmioro uczestników, którzy musieli zmagać się ze specjalnie przygotowanymi na ten etap pytaniami dotyczącymi tegorocznego zakresu – Księgi Jonasza, Ewangelii wg św. Łukasza i Dziejów Apostolskich.

Ostatecznie Andrzej Grabiec zajął I miejsce w Polsce, a Daniel Maślanka uzyskał 95,3 % w części pisemnej tracąc tylko pół punktu, aby wejść do grona siedmiu najlepszych, którzy wzięli udział w części ustnej ścisłego finału.

Laureaci w tym uczeń naszej szkoły Andrzej otrzymali indeksy na 14 kierunków studiów, takich jak: teologia, historia, filozofia, ale także dziennikarstwo i komunikacja społeczna, socjologia czy politologia, których fundatorami jest 11 renomowanych uczelni wyższych, w tym Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie – mówi dyrektor ZSiPO w Kalwarii Piotr Janusiewicz

Nagrodą  za I miejsce dla Andrzeja jest również pielgrzymka do Ziemi Świętej. Gratulujemy Andrzejowi i Danielowi, a także ich opiekunom ks. Tomaszowi i s. Leonice Dąbek.