busy

Będzie nowe połączenie komunikacyjne na linii: Zebrzydowice – Stanisław Dolny Dolany – Stanisław Górny – Wysoka (kościół) – Stanisław Dolny Kępki – Kalwaria. Nowy przewoźnik – MG Trans poinformował, że planuje od września uruchomić taką linię.

O uruchomienie takiej linii zabiegał burmistrz Augustyn Ormanty oraz Dyrektorzy Szkół średnich z Kalwarii: Piotr Janusiewicz – dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika, Barbara Pająk – dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, a także sołtysi ze Stanisławia Dolnego, a także Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego – Pan Jan Góralczyk.

Ostatnią w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego z przewoźnikami: Mirosławem Romanem oraz Anną Godzik.

Na brak odpowiedniego połączenia już od dawna skarżyli się głównie uczniowie dojeżdżający do szkół średnich jak i mieszkańcy dojeżdżający do pracy, od września ten problem powinien zniknąć.

Nowy przewoźnik – MG Trans poinformował, że planuje od września uruchomić linię komunikacyjną na trasie Zebrzydowice – Stanisław Dolny Dolany – Stanisław Górny – Wysoka (kościół) – Stanisław Dolny Kępki – Kalwaria – informuje Urząd Miasta

O uruchomieniu nowej linii na swoich stronach internetowych poinformowała dyrekcja z Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej i ZSiPO im. M. Kopernika – dodając, że połączenie zostanie uruchomione w godzinach porannych i popołudniowych umożliwiająca dojazd na zajęcia i powrót ze szkoły.