Zgodnie z wnioskiem mieszkańca z wolą Burmistrza Miasta, uchwałą Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, realizując zalecenie Wojewody Małopolskiego i IPN Kraków w dniu 16 grudnia 2017 r. z kalwaryjskiego rynku został usunięty pomnik, który został w tym miejscu wzniesiony w 1962 roku. Pomnik trafił do Muzeum PRL w Rudzie Śląskiej.

Przypomnijmy pomnik na kalwaryjskim rynku został wzniesiony w 1962 roku w dwudziestolecie powstania Polskiej Partii Robotniczej. Na pomniku został umieszczony  napis „Cześć  i chwała bojownikom poległym w walce o Polskę Ludową. Społeczeństwo ziemi  wadowickiej”

W 1985 roku z pomnika został usunięty napis „Cześć  i chwała bojownikom poległym w walce o Polskę Ludową. Społeczeństwo ziemi  wadowickiej” w jego bocznej części umieszczono  tablicę „Za udział mieszkańców w walkach partyzanckich z okupantem niemieckim Rada Państwa PRL uchwałą z dnia 16 października 1985 nadała Miastu Kalwaria Zebrzydowska Krzyż Partyzancki.

W maju 2016 roku jeden z  mieszkańców pan Jerzy Rojek w czasie Sesji Rady Miejskiej złożył wniosek – „Podjąć działania zmierzające do usunięcia pomnika znajdującego się na  Rynku w Kalwarii Zebrzydowskiej”.

Wystawienie przedmiotowego obiektu jak i charakter inskrypcji na umieszczonej tam tablicy były elementem działań propagujących totalitarny system komunistyczny. Tablica z inskrypcją przywołującą „walkę z okupantem niemieckim” faktycznie była formą promowania komunistycznych władz państwowych PRL (w szczególności „Rady Państwa PRL” jako rzekomo dbających o upamiętnienie tradycji historycznych regionu. W rzeczywistości prawda historyczna w okresie PRL-u była przedmiotem manipulacji i zafałszowań, ukierunkowanych na promocję w pierwszym rzędzie oddziałów dywersyjnych sowieckich i komunistycznych. Stąd i wystawiony na rynku w Kalwarii „pomnik”, będący skądinąd obiektem o wątpliwych wartościach estetycznych, powinien zostać zdemontowanyinformował w piśmie do Urzędu Miasta IPN Kraków 

Po otrzymaniu wyżej wymienionej opinii Burmistrz Miasta zwrócił się do radny Rady Miejskiej o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Radni Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 9 listopada 2017 r. podjęli uchwałę nr XXVII/323/2017  w której wyrazili  zgodę na usunięcie pomnika zlokalizowanego na Rynku Kalwarii Zebrzydowskiej na działce nr 5041, stanowiącej własność Gminy miejskiej Kalwarii Zebrzydowskiej.

Otrzymując taką delegację od radnych Rady Miejskiej Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty wystąpił do IPN  w Krakowie z deklaracją iż Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest zdecydowana na podjęcie działań  zamierzających do usunięcia pomnika zgodnie ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej,

Zgodnie z zaleceniem Wojewody Małopolskiego ustalono, że pomnik nie zostanie zniszczony a trafi do Muzeum PRL w Rudzie Śląskiej i będzie jednym z wielu eksponatów jakie znajdują się w tym muzeum.

W dniu 16 grudnia 2017 r. pomnik został zdemontowany i został przetransportowany do Muzeum PRL w Rudzie Śląskiej.

  • haker

    Admin śpisz czy co robisz? święta są,może byś zaktualizował stronę a nie stresował rozbiórką jakiegoś pomnika,Wesołych świąt życzę.

  • piko

    kto robił zdjęcia , bo na pewno nie autor?