W najbliższych dniach do Sanktuarium Kalwaryjskiego na uroczystości odpustowe Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przybędzie około 100 tys. wiernych z kraju i zagranicy. Policja informuje o utrudnieniach na drogach, część z nich zostanie wyłączona z ruchu.

Policja informuje, że w dniach 14 sierpnia 2015 r. w godz. 12:00 do 21:00, 15 sierpnia 2015 r. w godz. 18:00 do 23:00, 16 sierpnia 2015 r. Niedziela – główne uroczystości Wniebowzięcia  Najświętszej Marii Panny w godz. 5:00 do 15:00 – wystąpią poważne utrudnienia w ruchu kołowym na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej. W szczególności dotyczy ruchu tranzytowego na drodze krajowej K-52 i drodze wojewódzkiej W-953 w granicach miasta Kalwaria Z.

Ruch kołowy na drogach powiatowych  w piątek 14-go i niedzielę 16-tego  relacji: Kalwaria Palcza i Kalwaria – Bugaj zostanie okresowo całkowicie wstrzymany. Na skrzyżowaniach  i w miejscach utrudnień oraz w rejonie parkingów zostaną wystawione patrole Policji – informuje Elżbieta Goleniowska-Warchał, rzecznik powiatowej policji i dodaje Nastąpią także lokalne utrudnienia w ruchu kołowym na terenie miasta Kalwaria Zebrzydowska na ulicach i drogach gminnych na lokalizację parkingów dla samochodów osobowych i autokarów.

Osoby poruszające się pojazdami nie udające się na uroczystości, Policja prosi w miarę możliwości o korzystanie w tych dniach z alternatywnych dróg omijających Kalwarię Zebrzydowską i korzystanie m.in. z dróg K-7, K-28, K-44.

Za powstałe niedogodności Policja przeprasza i prosi o bezwzględne stosowanie się do poleceń policjantów biorących udział w zabezpieczeniu uroczystości i kierujących ruchem.

Jednocześnie apelujemy do wiernych, aby  parkowali swoje pojazdy w miejscach wskazanych przez policję i służby porządkowe. W pobliżu samego Klasztoru z pewnością nie będzie wolnych miejsc parkingowych, a poruszanie się pojazdem w tym rejonie może okazać się niemożliwe – informuje rzecznik wadowickiej Policji

Policja ponadto prosi o podporządkowanie się poleceniom funkcjonariuszy Policji, Straży Ochrony Kolei, Druhów straży Pożarnej, kościelnej służby porządkowej oraz osób nadzorujących porządek na parkingach.