Gmina Kalwaria Zebrzydowska, otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 647 tys. zł. Tym samym transport gminny w kolejnym  roku będzie kontynuowany. Warto zaznaczyć, iż przyznana przez Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę dotacja  jest jedną z najwyższych w województwie małopolskim.

Problem związany z połączeniami komunikacyjnymi na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska został rozwiązany i już od 2 lat doskonale się sprawdza. Teraz udało się rozwiązać problem jaki stanowiło połączenie Kalwarii Zebrzydowskiej ze Skawiną.

Dzięki otrzymanym środkom w 2021 roku na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska będą funkcjonowało pięć połączeń komunikacyjnych:

– Kalwaria Zebrzydowska- Brody -Zebrzydowice- LKS Olimpia Zebrzydowice – Stanisław Dolny „Dolany”

– Kalwaria Zebrzydowska-Brody-Zarzyce Wielkie – Leńcze PKP-Leńcze Kościół – Podolany

– Kalwaria Zebrzydowska-Zebrzydowice-Przytkowice Draboż

– Kalwaria Zebrzydowska-Zebrzydowice- Bieńkowice – Stanisław Dolny „Kępki”

– Kalwaria Zebrzydowska – Przytkowice Grabie III

Gmina Kalwaria Zebrzydowska uzyskała dofinansowanie na uruchomienie linii komunikacyjnej na trasie Kalwaria Zebrzydowska – Przytkowice Grabie III, prowadzącą do miejscowości Skawina. Trasa ta przebiega przez następujące miejscowości  Kalwaria Zebrzydowska przez Zebrzydowice, Przytkowice, Grabie, Polanka Hallera, Gołuchowice, Rzozów, Skawina.

To już trzecia dotacja otrzymana przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska z przeznaczeniem na prowadzenie komunikacji gminnej.

Tym samym problem związany z połączeniami komunikacyjnymi na terenie gminy został rozwiązany i już od 2 lat doskonale się sprawdza. Teraz udało się rozwiązać problem jaki stanowiło połączenie Kalwarii Zebrzydowskiej ze Skawiną. Ustalenie tras poprzedziły konsultacje z mieszkańcami tak aby połączenia odpowiadały ich potrzebom.

Wszystkie  busy kursujące na  trasach gminnych są o wysokim standardzie, będą odpowiednio oznaczone, będą też spełniały wymogi niskiej emisji spalin Euro6.

Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska