W wyremontowanej, a właściwie odbudowanej Szkole Rolniczej w Bachowicach powstanie niebawem Muzeum Regionalne.

W miejscu tym zostaną zgromadzone przedmioty, pamiątki i eksponaty upamiętniające trzy ważne dla naszych okolic i historii osoby tj.: urodzonych w Bachowicach: ks. Prałata Franciszka Gołbę, budowniczego kościoła parafialnego, ale także oddanego sercem i życiem społecznika wspierającego w okresie międzywojennym rozwój oświaty, rolnictwa i rzemiosła, a także dr. Franciszka Stefczyka – pioniera polskiego ruchu spółdzielczego, założyciela Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych, wieloletniego współpracownika ks. Franciszka Gołby oraz Ojca Rudolfa Warzechy – kandydata na ołtarze Sługi Bożego. Każda z tych osób w sposób realny przyczyniła się do poprawy życia zarówno naszych przodków jak również współcześnie żyjących

Myślę, że zrobiliśmy ważny krok w budowaniu naszej wspólnej tożsamości. Ocaliliśmy od kompletnej degradacji i unicestwienia budynek bardzo ważny dla Naszej wspólnej historii. Myślę, że wspólnymi siłami, wszystkich mieszkańców ocalimy również pamięć o tych, którym zawdzięczamy tak wiele. Niech ta pamięć będzie impulsem do budowania przyszłości. Wierzę, że tak będzie – zauważa Mariusz Krystian Wójt Gminy

Odbudowę rozpoczęto od wyburzenia starego budynku, co było konieczne ze względu na nową funkcję, jaką ma spełniać obiekt. Dlatego też nowy budynek różni się nieznacznie od pierwowzoru.

Osoby pamiętające dawne czasy zauważą, że obecnie w budynku, od frontu jest więcej okien. Jest to podyktowane warunkami technicznymi jakie stawiane są pomieszczeniom tego typu. Nie mniej bryła budynku, w sposób niemalże idealny, co do wielkości i kształtu odpowiada budynkowi z czasów księdza Franciszka Gołby.

Całkowita powierzchnia zabudowy budynku to 260 m2. Powierzchnia użytkowa to prawie 241 m2. W sumie na trzech kondygnacjach rozmieszczono łącznie 15 pomieszczeń w tym wielofunkcyjną salę konferencyjną, salę ekspozycyjną, hall, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty, a na najwyższej kondygnacji rozlokowano dwa pokoje z czterema miejscami noclegowymi i łazienką.

Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych, poprzez wybudowanie pochylni z bezpośrednim dostępem do sali konferencyjnej i pozostałych pomieszczeń.

Koszt budowy to kwota prawie 1 mln 400 tys. złotych. Inwestycja realizowana z udziałem środków unijnych. Oczekiwana kwota refundacji to 372 tys. zł.

{spytkowice.net.pl}