rada

Po dwóch miesiącach przerwy na Sesji spotkają się radni Rady, będą mieć do pokonania 25 punktów obrad. Radni podejmą 16 uchwał. Wcześniej na komisji rady rozmawiano min. o budowie na Bugaju przystanku kolejowego, to ostatni pomysł burmistrza Augustyna Ormantego.

Sesja odbędzie się w czwartek 26 marca początek o godz. 9.00, samorządowcy obradować będą w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Mickiewicza.

Przypomnijmy ostatnia sesja miała miejsce 2 miesiące temu – 29 stycznia, była to Sesja budżetowa.

Na najbliższej Sesji planowane jest podjęcie szeregu uchwał zaproponowanych przez burmistrza Ormantego, miedzy innymi dotyczących udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu, pod obrady trafi też uchwała w sprawie wznowienia wydawania „Wiadomości Kalwaryjskich” i powołania Redaktora Naczelnego „Wiadomości Kalwaryjskich”, zmian w Statucie CKSiT, radni podejmą też uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy na bieżący rok.

Ciekawostką jest fakt przeniesienia sprawozdania burmistrza z końca Sesji na początek, jak pamiętamy w poprzedniej kadencji Przewodniczący Wilk zdecydował o tym, że sprawozdanie włodarza miasta będzie zamykać sesję, teraz przewodniczący Krwaczyński zdecydował że będzie ono z początku Sesji.

Wcześniej na komisji rady rozmawiano między innymi o budowie na Bugaju przystanku kolejowego, to najnowszy pomysł burmistrza Augustyna Ormantego, ma odciążyć ruch pielgrzymów korzystających z kolei.

Burmistrz odbył już pierwsze spotkania w tym temacie min. z dyrekcją ZLK PKP w Nowym Sączu.

Jak informuje Kronika Beskidzka:

Zastępca dyrektora nowosądeckich PKP Damian Zięba napisał pismo do burmistrza. Wynika z niego, że koleje uwzględniły bugajski przystanek w studium wykonalności modernizacji linii kolejowej. Niestety, jest też gorsza wiadomość PKP nie mają pieniędzy na urządzenie przystanku

W takim przypadku sfinansowanie przystanku kolejowego na Bugaju musiała by wziąć na siebie gmina Kalwaria Zebrzydowska.

Na ostatniej komisji rady pomysł ten nie wzbudził większego zainteresowania radnych, prawdopodobnie za jakiś czas ten pomysł wróci pod obrady.

  • Marcin

    Kalwarianie nie myślą o koleji, gdyż kolej nie jest spostrzegana, jako ekologiczny, nowoczesny i szybki środek transportu. Z resztą kto by chciał zrezygnować z własnej fury, aby przesiąść się do pociągu….fuuuuu 😉